Welcome to DICTATOR Scandinavia – Your partner to create and control motion!

Click on any of the product pictures below to get more information and PDF files.
Gasfjädrar

Gas Springs

Hydrauliska dämpare

Hydraulic Dampers

Dörrstängare och dörrdämpare

Door Closer & Door Damper

Hissar och Hissutrustning

Lift & Lift Equipment

Dörrstängare för branddörrar

Fire Door Operators

Dörrstängare för skjutportar och dörrar

Door & Gate Operators

Branddetektorer och elektromagneter

Fire Door Control Solutions

Låssystem för tillträdeskontroll, renrum och laboratorier

Interlock System for Clean Room & Laboratories