Interlocksystem för Renrum & Laboratorier

Interlocksystem för Renrum & Laboratorier

Dictators Interlocksystem är ett flexibelt och modulärt plugg in system för att länka ihop upp till 8 dörrar eller flera grupper av dörrar med max 8 dörrar i varje grupp. Alla nödvändiga inställningar görs via DIP- omkopplare. Enheterna sammankopplas med färdiga kablage med RJ45- kontakter.

Decentraliserat Interlocksystem

Översikt Interlocksystem
Dictators decentraliserade Interlocksystem, klarar 8 dörrar och grupper med med max 8 dörrar i varje.

 

 

Centralt Interlocksystem

Dictator centrala Interlocksystem, klarar 5 dörrar och kan byggas ut för max 8 dörrar. Systemet passar där dörrarna är väl samlade.

 

 

 

 

Interlocksystem för EX-miljö

Dictators Interlocksystem för Ex-miljö, av central typ och klarar upp till 5 dörrar och kan byggas ut för att klara 8 dörrar.

 

 

 

 

Extra utrustning till Interlocksystem

Extra utrustning till Interlocksystem

 

 

 

 

Terminaler för infällt panelmontage

Terminaler för panelmontage

 

 

 

 

Elektromagneter för dörrar

Dictator har ett brett utbud av hållmagneter för nödutgångar och som tillbehör till Intelocksystemet. Elektromagneterna är godkända enligt TÜV certifikat P-3250/08. Alla elektromagneter möter kraven i EN 1154 och finns för 12 eller 24 VDC och även i EEx-utförande.

Elektromagneter för dörrar

 

 

 

 

Elektriska dörrlås

Dictators elektriska lås är den ideala lösningen för enskilda dörrar som inte är anslutna till ett centralt system.  Elektriska slutbleck Roureg 3 är ett alternativ till elektriska stavmagneter för låsning.

Elektriska lås TVR 1 och slutbleck Roureg 3

 

 

 

 

Tillträdeskontroll och Passersystem

Dictator har en rad system och produkter för tillträdeskontroll.

System SU2 och KR1000,

 

 

 

 

Strömförsörjnings -och UPS -enheter

Dictators Interlocksystem och elektriska dörrlås kräver strömförsörjning av olika slag. Även UPS- enheter finns för både 24 V DC och 230V AC.

Strömförsörjningsenheter för 1.1 A, 2.7 A och 5.0 A och UPS- enheter