Brandvarnare RM 3000+ utgår

Rökdetektor RM 3000+ utgår

Rökdetektor RM 3000+

Brandvarnare RM 3000+ utgår ur DICTATORS sortimentet. Vi har sålt fler rökdetektorer RM 3000+ än förväntat. När godkännandet Z-6.5‐1903 löpte ut hade vi mer än 2 000 av dem i lager för att kunna leverera ersättning av rökdetektorer för befintliga system, åtminstone under en övergångsperiod.

Brandvarnare RM 3000+ håller på att ta slut!

Men för närvarande räcker vårt lager bara i ca 1,5 månader.

Vi vill i detta skede påpeka att vi endast säljer detektorerna i enstaka enheter för utbyte i befintliga system och inte längre utför lagerorder.

Komponenter i det ”nya” hold-open-systemet

När rökdetektorerna RM 3000+ har sålt slut måste också befintliga hold-open-system helt ersättas av det nya hold-open-systemet med centralenheten RZ‐24 och rökdetektorerna RM 4000.

Endast elektromagneter och manuella brytare kan fortsätta att användas.

Rök- och värmedetektorer:

Branddetektorer (rök- eller värmedetektorer) rapporterar omedelbart en brand till centralenheten RZ-24 och ser därmed till att systemet utlöses i tid.

I vissa fall används också värmedetektorer – de registrerar en snabb temperaturökning eller känner igen en viss tröskeltemperatur som utlöser dem.

DICTATOR-rök- och värmedetektorer måste bytas ut senast efter 8 års drift för att säkerställa att det öppna systemet fungerar fullt ut. I Tyskland regleras skyldigheten att byta ut branddetektorer i öppna system av standard DIN 14677.

>>> Kontakta oss här

Brandvarnare RM 3000+ utgår

Rökdetektor RM4000

Brandvarnare RM 3000+ utgår

Centralenhet RZ-24