Brandvarnare RM 3000+ utgår

Brandvarnare RM 3000+ utgår

Rökdetektor RM 3000+

Brandvarnare RM 3000+ utgår ur DICTATORS sortiment. Vi har sålt fler brandvarnare RM 3000+ som är en rökdetektor, än förväntat. När godkännandet enligt Z-6.5‐1903 löpte ut hade vi mer än 2000 av dem i lager. Detta för att kunna leverera ersättning av rökdetektorer för befintliga system, åtminstone under en övergångsperiod.

Rökdetektor RM 3000+ utgår och håller nu på att ta slut!

För närvarande räcker vårt lager bara i ca 1,5 månader.

Vi vill i detta skede påpeka att vi endast säljer detektorerna i enstaka enheter för utbyte i befintliga system och inte längre utför lagerorder eller för nyinstallation.

Komponenter i det "nya" hold-open systemet

När rökdetektorerna RM 3000+ har sålt slut måste också befintliga hold-open system ersättas helt av det nya hold-open systemet som bestå av centralenheten RZ‐24 och rökdetektorn RM 4000.

Endast komponenter som elektromagneter och manuella brytare kan fortsätta att användas i systemen.

Rök- och värmedetektorer:

Branddetektorer som rök- eller värmedetektorer, rapporterar omedelbart en brand till centralenheten RZ-24 och ser därmed till att systemet utlöses i tid.

I vissa fall används också värmedetektorer – de registrerar en snabb temperaturökning eller känner igen en viss tröskeltemperatur som utlöser dem.

DICTATORS -rök- och värmedetektorer måste bytas ut senast efter 8 års drift för att säkerställa att det hold-open systemet fungerar fullt ut. I Tyskland regleras skyldigheten att byta ut branddetektorer i hold-open system av standard DIN 14677.

> Kontakta oss här för rådgivning

Brandvarnare RM 3000+ utgår

Rökdetektor RM 4000

Brandvarnare RM 3000+ utgår

Centralenhet RZ-24