Løsninger til branddøre

Løsninger til branddøre holder ofte hold-åbne systemer, der skal fungere pålideligt, når brandalarmen går i gang. Hold-åbne systemer er nødvendige for at lukke dørene i tilfælde af brand og holde dem lukket for at forhindre brand og røg i at sprede sig. Systemerne udløses ofte af røgdetektorer eller manuelt i nogle tilfælde.

DICTATOR har i mange år været specialist i at løse denne type problemer i fast ejendom med sikkerhedsløsninger til brand i erhvervsejendomme såsom kontorer, hospitaler, skoler, hoteller, teatre, indkøbscentre osv.

>>>Kontakt os her

Utbyte av gamla hold-open-system ökar säkerheten i en skola

På Oranienskolan i Wiesbaden, Tyskland, har man installerat branddörrar mellan trappuppgångar och de olika korridorerna som leder in klassrummen. För att inte hindra tillgången till klassrummen under normal skoltid håller elektromagneter branddörrarna öppna. Via rökdetektorer som larmar i händelse av brand, bryts eltillförseln till hållmagneterna och dörrarna stängs automatiskt.

Løsninger til branddøre med hold-åbent system i Ex-miljø

Under en grundlæggende ombygning og en omstrukturering af kemiafdelingen ved Universitetet i Göttingen blev der bygget et helt nyt centralt lagerrum til alle de kemikalier, der er nødvendige for undervisning og forskning. Øverst på listen over krav var det sikkerhedsaspekt, som DICTATOR's fik til at løse. Dette og sammen med opgaven med at integrere lagerhuset med universitetskomplekset var en stor udfordring.

>>> Læs mere