Løsninger til branddøre

Løsninger til branddøre holder ofte hold-åben systemer, der skal fungere pålideligt, når brandalarmen går i gang. Hold-åbne systemer er nødvendige for at lukke dørene i tilfælde af brand og holde dem lukket for at forhindre brand og røg i at sprede sig. Systemerne udløses ofte af røgdetektorer eller manuelt i nogle tilfælde.

DICTATOR's løsninger til branddøre:

DICTATOR har i mange år været specialist i at løse denne type problemer i fast ejendom med sikkerhedsløsninger til brand i erhvervsejendomme såsom kontorer, hospitaler, skoler, hoteller, teatre, indkøbscentre osv.

Branddørløsninger - Teknisk support:

Vores eksperter hjælper dig gerne med at udvikle den optimale løsning til netop dine behov.

> Kontakt os her for gratis rådgivning

> Ta en kik i våres guidebok for hold-open system her!

Læs vores brochure Hold-Open systems

Udskiftning af gamle hold-åbne systemer øger sikkerheden i en skole

På Orange Skole i Wiesbaden i Tyskland er der installeret nye branddøre mellem trappeopgange og de forskellige korridorer, der fører ind i klasseværelserne. For ikke at hindre adgangen til klasseværelser i normal skoletid holder elektromagneter branddørene åbne. Røgalarmer, der slår alarm i tilfælde af brand, strømforsyningen til holdemagneterne afbrydes, og dørene lukkes automatisk.

> Læs mere her

Løsninger til branddøre med hold-åbent system i Ex-miljø

Under en grundlæggende ombygning og en omstrukturering af kemiafdelingen ved Universitetet i Göttingen blev der bygget et helt nyt centralt lagerrum til alle de kemikalier, der er nødvendige for undervisning og forskning. Øverst på listen over krav var det sikkerhedsaspekt, som DICTATOR's fik til at løse. Dette og sammen med opgaven med at integrere lagerhuset med universitetskomplekset var en stor udfordring.

> Læs mere her

Det nye lager for kemikalier under byggning Göttingen Universitet

Branddøre med Ex-safe hold-open system

Strømforsyninger og relæudstyr placeret uden for det farlige område