Dictator’s dörrtillslutare för branddörrar

Dörrtillslutare V 1600F för branddörrar
Dörrtillslutare V 1600F för branddörrar

DICTATOR har en dörrtillslutare som är godkänd för branddörrar.

Dictators dörrtillslutrae V 1600 F är brandgodkänd tillsamman med en rad olika branddörrar av olika tillverkare.

Branddörren ska vara isolerande för att bromsa temperaturökningar till följd av brand. Den ska också sluta tätt för att förhindra rök och skadliga gaser att passera, vilket är den enskillt största garantin för fler räddade liv.

Nya EU-regler säger att både dörren och dörrtillslutaren måste testas tillsammans för att bli godkända.

Här är listan för tillverkare och godkända dörrar tillsammans med V1600F