DICTATORS grindstängare löser ett säkerhetsproblem

DICTATORS grindstängare löser ett säkerhetsproblem på förskolan Smultronstället i Vadstena. Liksom de flesta förskolor har Smultronstället flera grindar som ofta inte blir stängda ordentligt. Detta kan i sin tur leda till att barnen kan springa ut i gatan utan att se sig för, med risk för att bli påkörda, eller förhindra andra farliga situationer som kan uppstå när grindar inte blir stängda ordentligt. DICTATORS grindstängare DIREKT löser problemet.

Problemet med en öppen grind

En av grindarna på Smultronstället är placerad på toppen av en brant trappa som leder ned till källaren. Problemet är att de lite äldre barnen som använder trappan har svårt att stänga grinden ordentligt. Den blir då ofta lämnad öppen och blir då en säkerhetsrisk för de mindre barnen som kan trilla nedför trappan.

Lösningen på problemet!

Efter att grindstängaren DIREKT har installerats hålls nu grinden alltid stängd och risken för att någon av de mindre barnen ska trilla ned för trappan är nu eliminerad. Andra fördelar med DIREKT är den inbyggda dämpningen som gör att grinden stängs sakta och mjukt och det förhindrar att barnen klämmer fingrarna i grinden. DIREKT har en justerbar stängningshastighet via en ratt som är lätt justera.

En farlig trappa till källaren.

Dictators grindstangare direkt lösrer ett säkerhetsproblem

Grinden med grindstängare DIREKT monterad.