Dörrstängare Skjutportar & Dörrar

Dörrstängare skjutportar MultiMove, DICTAMAT 900-21 och OpenDo

Det ny systemet  MultiMove är modulärt uppbyggt och extremt flexibelt. Vid strömbortfall kan kan dörren manövreras manuellt utan problem p.g.a den lättgående växellådan. Systemet är kompatibelt med kraven i Maskindirektivet 2006/42/EG , EN 13241-1 och EN 12453.

Drivenhet DICTAMAT 900-21 är konstruerad för och uppfyller kraven i standard EN 13241-1 och EN 12453. Explosionsskyddade drivenheter finns för lösningar där sådan utrustning krävs. Vi kan också erbjuda speciallösningar som inkluderar mycket stora tunga dörrar och portar.

DICTAMAT MultiMove
Översikt dörrstängare för skjutportar och dörrar
Exempel på kundanpassade lösningar
DICTAMAT MultiMove

 

 

 

 

DICTAMAT 900-21- AC
DICTAMAT 900-21

 

 

 

 

 

 

DICTAMAT OpenDo
Open Do T2 – system. Dörrautomatik för lätta skjutdörrar, max 80 kg.
OpenDo System

 

 

 

 

 

 

Relevanta standarder för automatiserade dörrar

Standarder för Automatiska Dörrar
Dictators automatiska system och dess överensstämmelse med standard.

 

 

 

 

 

Exempel på kundanpassningar

Kundanpassning
Exempel på kundanpassningar

 

 

 

 

 

Dörrstängare för slagdörrar DICTAMAT 204 och 310-21

Dictators dörrstängare DICTAMAT 204 för hängda dörrar och DICTAMAT 310-21 för stora och tyngre industridörrar eller för maskiner och andra applikationer där det krävs en exakt stängning med precision och många upprepningar.

DICTAMAT 204
DICTAMAT 204
DICTAMAT 204

 

 

 

 

 

 

DICTAMAT 310-21
DICTAMAT 310-21, för tunga dörrar
DICTAMAT 310-21

 

 

 

 

 

Styrsystem SQUARE 940

SQUARE 940 är anpassat till vår dörrstängare och erbjuder stor säkerhet och medger justeringar för alla situationer.

Sguare-940-AC
Styrsystem SQUARE 940

 

 

 

 

 

Säkerhets -och manöversystem

För att manövrera och skydda dörrautomatiken finns en rad system att tillgå

Säkerhetsutrustning
Säkerhets -och manöversystem