DICTATORS grindstängare DIREKT löser ett säkerhetsproblem på förskolan Smultronstället i Vadstena.

Liksom de flesta förskolor har Smultronstället flera grindar som ofta inte blir stängda ordentligt. Detta kan i sin tur leda till att barnen kan springa ut i gatan utan att se sig för, med risk för att bli påkörda, eller förhindra andra farliga situationer.

Problemet med en öppen grind

En av grindarna på Smultronstället är placerad på toppen av en brant trappa som leder ned till källaren.

Problemet är att de lite äldre barnen som använder trappan har svårt att stänga grinden ordentligt och den blir därav ofta lämnad öppen. Detta är en risk för att de mindre barnen som kan trilla ned för trappan.

Lösningen!

Efter att grindstängaren DIREKT installerats hålls nu grinden alltid stängd och risken för att någon ska trilla ned för trappan är eliminerad. Speciellt för de mindre barnen!

Andra fördelar med DIREKT är den inbyggda dämpningen som gör att grinden stängs sakta och mjukt vilket förhindrar att barnen klämmer fingrarna i grinden. DIREKT har justerbar stängningshastighet.

En farlig trappa till källaren.

Grinden med grindstängare DIREKT monterad.