Integritetspolicy

Dictator Scandinavia behandlar personuppgifter i våra relationer med blivande, nuvarande och gamla
kunder för vår interna verksamhet.

Personuppgifterna kan också användas i marknadsföringssyfte som utskick av nyhetsbrev och
erbjudande, om direktreklamspärr inte har begärts.

Dictator Scandinavia kan också komma att kontrollera personuppgifter för att säkerställa att
kundrelation kan inledas och att betalning kan genomföras.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan Dictator Scandinavia komma att komplettera dem genom
att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, till exempel uppdatering av adressuppgifter
med hjälp av Upplysningscentralen.

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter vi på Dictator Scandinavia behandlar om dig
som person samt att uppgifter rättas/raderas såvida de inte utgör en nödvändig del av ett
beslutsunderlag eller på annat sätt behövs för att Dictator ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser.