Kina

Shenzhen Xin Wen Xiang Technolog Co., Ltd.
12A, Special zone press tower,

No 6008, Shennan avenue, Futian district
518034 Shenzhen
CHINA

☏ +86 7552 1638808
⎙ +86 7552 163881