DICTAMAT MultiMove dörroperatör på dubbelbladiga skjutdörrar i torkugnar

DICTAMAT MultiMove dörroperatör från DICTATOR är det nya, modulära och extremt anpassningsbara systemet för skjutdörrar som uppfyller de senaste kraven i maskindirektivet och relevanta standarder.

Företaget Monta tillverkar komplexa, kundanpassade färglinjer och i en installation av torkugnar med två angränsande skjutdörrar vardera monterades totalt 4 st DICTAMAT MultiMove dörroperatörer.

Data för skjutdörrarna:

Dubbeldörrar Blad: 1150 mm bred, 3300 mm hög, vikt ca 900 – 1000 kg.

Manövrering av dörrarna:

Med strömbrytare. Möjlig är partiell och fullständig öppning. De stängs också med hjälp av en strömbrytare. Den normala dörrrörelsen säkras å ena sidan av strömavbrottet integrerat i operativsystemet och å andra sidan av en extra ljusbarriär.

Två angränsande dubbelbladiga skjutdörrar, båda löper i samma skena

Särskilda egenskaper hos installationen:

  • Båda angränsande dörrar löper i en skena, dvs en dörr kan endast öppnas när den andra respektive dörren är stängd (detta gäller både delvis och fullständig öppning).
  • Ytterligare säkerhetsfunktion med en ljusbarriär och en speciell programmering av styrsystemet för att förhindra att en person låses in i torkugnen på grund av en olycklig kombination av omständigheter.
  • Samordning av dörr-rörelsen med matarskenorna som används för att skjuta in de målade föremålen i torkugnen.
  • Uppfyller prestandanivån för säkerhetsanordningar som föreskrivs av kunden.
  • Operatörer och kedjan för kraftöverföring utsätts tillfälligt för temperaturer upp till 400 °C.

Tack vare vårt flexibla styrsystemet kunde krav som uppkom under installationen programmeras in för att sedan uppdatera processorn.
Den nya växellådan som utvecklats av DICTATOR går lätt och smidigt och gör det därför möjligt att även flytta dörrarna manuellt vid strömavbrott.
Information om dörrposition (öppen, stängd eller rörlig etc.) kan vidarebefordras genom programmerbara utgångar till hela anläggningens styrsystem.

> Till produkten

> Kontakta oss

DICTAMAT MultiMove dörroperatör

Två angränsande dubbelbladiga skjutdörrar, båda löper i samma skena

DICTAMAT MultiMove dörroperatör

Skjutdörrarna styrs av DICTAMAT MultiMove

DICTAMAT MultiMove dörroperatör

I kamrarna bakom skjutdörrarna finns torkugnar med temperaturer upp till 450 °C