DICTATOR öppnar 375 kg tunga branddörrar

Vi på DICTATOR öppnar 375 kg tunga branddörrar till Teater "De Kom" i Nieuwegein, Nederländerna.

Teatern öppnade upp verksamheten i september 2012. Den moderna byggnaden imponerar på grund av sin ljusstyrka, tack vare det överdådigt använda glaset - och på grund av de träfodrade innerväggarna.

Dörrarna är diskret anpassade till de rundade väggarna. Det är svårt att skilja dem från resten av väggen. Men modern arkitektur kostar och det är inte möjligt att använda de cirka 375 kg tunga, böjda, brandsäkra ståldörrarna med träpanel med en standard dörrstängare eller operatör. Eftersom ingen operatör ska vara synlig på "utsidan" och dörrarnas geometri i kombination med den tunga vikten, tillåter det inte en standardlösning.

Speciallösning för automatisering av exceptionella branddörrar:

Som specialist på kundanpassade lösningar, antog DICTATOR denna utmaning.
I samarbete med tillverkaren av dörrarna utvecklades en lösning som uppfyller både brandskydds- och säkerhetskrav för dessa 7 specialdörrar.

Att snabbt hitta en lösning var mycket viktigt för att uppfylla bestämmelserna, eftersom byggnadsinspektionen hade upptäckt brister i brandskyddet. Utan de automatiserade branddörrarna, enligt reglerna, hade teatern inte fått starta den nya säsongen från och med september 2013.

Lösningen dörroperatör DICTAMAT 310-21 XXL:

Vi kunde lösa detta problem i samarbete med dörrtillverkaren. Den valda utrustningen var gångjärnsdörr-operatören DICTAMAT 310-21 XXL, som kan manövrera dörrar på upp till 600 kg. Sju stycken 310-21 XXL monterades på baksidan av dörrarna tillsammans med styrsystemen och UPS strömförsörjningar som installerades i ett hölje tillverkat av kunden.

Tillverkaren av dörrarna utvecklade också en speciell spak som man tidigare hade kommit överens om för att överföra kraften och som också klarar den speciella rörelseradien.
Tack vare DICTATORS lösning kunde teater "De Kom" bevisa att det är möjligt att förena modern arkitektur, funktionalitet, brandskydd och personlig säkerhet.

Sammanfattning av projektet "De Kom":

De Speciella dörrarna:

  • Böjda, gångjärnsdörrar
  • Ståldörrar fodrade med trä på båda sidor
  • Vikt ca 375 kg
  • Mått ca höjd 2.620 x bredd 1.500 mm

Styrsystem SQUARE 940 med DICTAMAT 310-21 XXL:

  • Kraftöverföring via en specialtillverkad spak
  • Personlig säkerhet genom akustisk varning "Du befinner dig inom dörrens svängområde" och en säkerhetssensor på varje sida av dörren
  • UPS strömförsörjning i 45 minuter
  • Fjärrkontroll av "facility management centralen", med kortläsare och nycklar på insidan
  • Brandskydd i form av kontroll av brandlarmsystemet, vilket var särskilt svårt eftersom vissa dörrar måste stängas i händelse av brand och andra måste öppnas.

> Gå till produkten

> Kontakta oss

DICTAMAT öppnar 375 kg tunga branddörrar

Nya teater "De Kom" i Nieuwegein, Nederländerna.

DICTATOR öppnar 375 kg tunga branddörrar

Stora & tunga branddörrar Teater "De Kom"

375 kg tunga branddörrar öppnas av DICTATOR

Operatör DICTAMAT 310-21 XXL med specialarm på baksidan av dörrarna