Utbyte av gamla hold-open system för säkerhet i byggnader och människor

DICTATORS Hold-open system på Oranien Skolan i Wiesbaden (Tyskland)

Tillförlitligt fungerande system för branddörrar är avgörande. De försäkrar att dörrarna förblir stängda i händelse av brand och att elden inte kan spridas utan hinder.

I Oranienskolan installeras branddörrar mellan trappan och respektive korridor som leder till klassrummen. För att inte hindra fri tillgång till klassrummen under normal skoltid håller elektromagneter dem öppna. Dessa styrs av anslutna brandvarnare. Vid larm bryts magneternas strömförsörjning och dörrarna stängs.

DICTATOR erbjuder speciella brandskydds-kurser. Här får deltagarna lära sig all nödvändig kunskap om de allmänna bestämmelserna och motsvarande DICTATOR-produkter. Efter att ha klarat workshopen får deltagarna ett certifikat som ger dem rätt att montera, ta i drift och underhålla DICTATOR hold-open system.

När det gäller Oranienskolan hade företaget Kempf & Co., Taunusstein/Tyskland, helt bytt ut och uppdaterat flera gamla hold-open system efter att ha deltagit i en av DICTATORS workshop. DICTATOR hjälpte dem också på plats med lämpliga råd och anvisningar vid installationen.

> Till produkten

> Kontakta oss

DICTATORS Hold-open system

Oranienburg skolan

DICTATORS Hold-open system

DICTATORS hold-open system på dörrar som leder till skolans trapphus