Ex-säkra Hold-open system från DICTATOR

Ex-säkra Hold-open system från DICTATOR i det nybyggda lagret för kemikalier vid universitetet i Göttingen

Under den grundläggande ombyggnaden och omstruktureringen av kemiavdelningen vid universitetet i Göttingen byggdes ett helt nytt, centralt lagerhus för de kemikalier som behövs för undervisning och forskning.

Säkerhetsaspekten stod högst upp på kravlistan. Tillsammans med den utmanande uppgiften att integrera lagerbyggnaden på ett estetiskt tilltalande sätt i universitetskomplexet och säkerställa funktionaliteten.
Brandskyddsdörrarna i kemikalielagret var utrustade med DICTATORS hold-open system, vilket gör att dörrarna kan hållas öppna och inte hindra ett smidigt flöde av transporter som det annars skulle göra med stängda dörrar. I händelse av en nödsituation bryts elektromagneternas strömförsörjning och dörrarna stängs omedelbart och pålitligt. På grund av explosionsrisk i förråden måste alla komponenter i de uppställningssystem som installerats där också vara explosionssäkra.

Strömförsörjningen till de 45 Ex-säkra rökdetektorerna monterades i ett separat rum utanför det farliga området, tillsammans med utvärderingsanordningarna för larmsignalerna. DICTATOR designade det kompletta uppställningssystemet och installerade det också.

Universitetet i Göttingen har redan ordnat det föreskrivna årliga underhållet för att säkerställa systemens framtida tillförlitliga funktion och säkerheten för människor, byggnader och miljö.

> Till produkten

> Kontakta oss

Ex-säkra Hold-open system från DICTATOR

Det nya lagret för kemikalier vid universitetet i Göttingen under uppbyggnad

Ex-säkra Hold-open system från DICTATOR

Brandskyddsdörrar med Ex-säkra DICTATOR hold-open system

Ex-säkra Hold-open system från DICTATOR

Kraftaggregat och utvärderingsanordningar utanför de farliga områdena