DICTATOR’s gasfjäder håller fri väg

I ett transportsystem viks en del av transportbandet upp för att tillåta fri passage av människor och last.

DICTATOR’s gasfjäder håller fri väg. I fraktavdelningar används till exempel transportsystem för en snabb och effektiv transport av de enskilda produkterna för en order till förpackningsstationen. Det krävs dock ofta att ha möjlighet till en enkel och snabb passage. Därför har transportbandet moduler som kan fällas upp efter behov.

Gasfjädern fäller försiktigt upp den mobila luckan och håller den i öppet läge.

Så snart luckan i transportsystemet har lyfts något för hand, öppnar gasfjädern helt den mobila luckan och håller det säkert i öppet läge. Vid beräkningen av gasfjädern var det också viktigt att gasfjädern på den uppfällda modulen som vanligtvis är stängd, inte hindrar passagen och att luckan kan fällas ner utan att behöva en hög kraft. Ett skyddsrör i stål som är ett tillbehör ser till att kolvstången inte skadas och ger därmed gasfjädern en lång livslängd.

DICTATORS service och rådgivning är kostnadsfri

Vi på DICTATOR har till uppgift att inte bara leverera gasfjädrar, utan också att tillhandahålla kostnadsfri, detaljerad rådgivning och beräkning av lämplig produkt, vilket säkerställer dess optimala funktion och en lång livscykel.

> Till produkten

> Kontakta oss

Gasfjäder till lucka i transportband

Luckan i transportbandet i nedfällt läge