DICTATOR's gasfjädrar underlättar snabb åtkomst

Brandkårens måste ha omedelbar tillträde i ett nödläge till en underjordisk parkering

DICTATOR's gasfjädrar underlättar snabb åtkomst. I händelse av en nödsituation måste brandkåren ha en enkel och snabb tillgång till den underjordiska parkeringen. Av denna anledning byggdes en utvändig trappa i ett bostadskomplex i Frankfurt am Main (Tyskland). För att skydda den mot obehörig användning stängs dessa trappor vanligtvis av sex gallerluckor.

Under en brandbekämpning måste det dock vara möjligt att öppna gallren enkelt och snabbt och de måste också förbli i öppet läge. Dessutom får det inte finnas något i trappan som kan hindra framkomligheten eller till och med orsaka olyckor.

Beräkning av gasfjädrarna

Tillsammans med DICTATOR kunde kundföretaget lösa detta problem.

Kraven var

Öppningsvinkel min. 90°– När gallren är öppna får gasfjädrarna inte sticka ut i trappan och hindra tillgången till den underjordiska parkeringen.– Det är obligatoriskt att gasfjädrarna håller gallren i öppet läge på egen hand. – Vikt per galler är 40 kg! – Endast mycket lätta handkrafter är tillåtna och nu behövs endast 4,5 kg för att lyfta gallren och 5,5 kg för att stänga dem.

DICTATOR's tekniker beräknade den nödvändiga gasfjädrarna för att möta dessa krav trots de mycket ogynnsamma fixeringsmöjligheterna och fästpunkterna. På grund av den yttre monteringen tillverkades gasfjädrarna i rostfritt material AISI 304.

> Till produkten

> Kontakta oss

Varje lucka av de sex hålls öppen av en gasfjäder

Varje gallerlucka väger 40 kg