Gasfjäder för golvlucka

Att skapa moment är enkelt med en gasfjädrar och vad är dolt under golvluckan?

Gasfjäder för golvlucka i ett korsvirkeshuset, byggt omkring 1760. Det finns säkert många historier gömda där som man bara kan föreställa sig.

Vad golvluckan på bottenvåningen avslöjar är tillgången till husets välvda källarvalv. Detta är möjligt tack vare att två gasfjädrar möjliggör att luckan kan öppnas och stängas på ett säkert och kontrollerat sätt.

Korrekt beräkning av gasfjädrarna och deras fästpunkter är avgörande för att kunna använda luckan på ett säkert sätt

En installation får inte blockera trappan. Gasfjädrarna måste installeras så att de inte blockerar åtkomst till trappan, som är mycket smal i början, när luckan är öppen. Detta innebär att monteringspositionen inte är idealisk men går att lösa med en noggrann beräkning.

Kontrollerad öppning/stängning av golvluckan

Gasfjädrarna är utformade på ett sådant sätt att luckan öppnas på egen hand efter en liten lyftning, varefter den på ett säkert sätt kan förbli öppen. Om klaffen stängs på ett okontrollerat sätt kan det vara en stor källa till fara.

Bekväm drift

Det måste vara möjligt att stänga luckan för hand utan att använda för mycket kraft, både underifrån och uppifrån.

Den önskade funktionen blev en framgång tack vare exakt beräkning av gasfjädern

Det betyder att inte bara funktionen som sådan är viktig, utan också att driften är bekväm för användaren.

Vi på DICTATOR hjälper dig att välja rätt gasfjäder och bestämma rätt fästpunkter – och det kostnadsfritt!

> Till produkten

> Se hela vårt utbud av gasfjädrar

> Kontakta oss

Gasfjäder för golvlucka

Golvlucka

Gasfjäder för golvlucka

Gasfjädrar för golvlucka

Gasfjäder för golvlucka

Nedgång till källare