Enkel öppning av tung maskinklaff

Enkel öppning av tung maskinklaff - Oljedämpare i maskiner från företaget L.B. Bohle Maschinen + Verfahren GmbH

L.B. Bohle Maschinen + Verfahren GmbH är bland de ledande tillverkarna av processmaskiner och i synnerhet av beläggningssystem för läkemedelsindustrin. I dessa maskiner blir tabletter täckta med en skyddande film. Företagets Bohle's system kännetecknas av en optimal bearbetning i kombination med en sparsam användning av resurser och hög effektivitet.
Maskinerna servas och underhålls genom en lateral revisionsklaff. För öppning viks den nedåt med 180°. Eftersom maskinerna är helt tillverkade av rostfritt stål har dessa klaffar en betydande vikt. Att öppna klaffen kräver en stor ansträngning av operatören och utgör en ergonomiskt ogynnsam belastning.

Lösningen:

I nära samarbete med Bohle har DICTATOR utvecklat en speciell oljedämpare för dessa klaffar som reglerar öppningshastigheten under hela rörelsen. På grund av de konstruerade fästpunkterna blev lösningen av problemet en spännande uppgift för DICTATOR.

En annan utmaning var att spjället – under en kort period – gång på gång utsätts för temperaturer upp till 150 °C och därför kräver speciella tätningar. Andra krav som denna kundanpassade oljedämpare måste uppfylla var FDA-kompatibel olja för användning inom läkemedelssektorn, komplett produktion i AISI 316 (1.4404) och ett skydd mot elektrostatisk laddning under rotationsrörelsen.

I årtionden har DICTATOR specialiserat sig på utveckling och produktion av kundanpassade artiklar. Detta inkluderar kompetent supportservice av kvalificerade tekniker redan under planeringen, liksom produktionen som är utrustade med ultramoderna och flexibla maskiner och produktionsprocesser som möjliggör en snabb och högkvalitativ tillverkning även av enstaka enheter eller små serier.

> Till produkten

> Kontakta oss

Enkel öppning av tung maskinklaff

Bohle KOCO Coater med DICTATOR oljedämpare

Enkel öppning av tung maskinklaff

Bohle KOCO Coater med DICTATORS oljedämpare som dämpar luckan