Med DICTATORS  förreglings-system blir installationen nästan lätt som en plätt!

Enkel installation av förreglings-system. Det var inga problem att installera renrumsområden i efterhand på företaget Lomapharm®

Företaget Lomapharm ® i Emmerthal (Tyskland) kan se tillbaka som ett oberoende, medelstort läkemedelsföretag till en tradition av att producera läkemedelsprodukter i mer än 135 år. Det har specialiserat sig på produktion av läkemedel, kosttillskott och medicintekniska produkter. Ett av företagets motton är: "Classic meets Future!" -eftersom Lomapharm® känner sig engagerad i båda.

Företaget växer med de ständigt föränderliga kraven, men glömmer inte det väl beprövade. De ständigt ökande kraven på hygien, sterilitet och aseptisk produktion kräver också efterföljande installation av renrumsområden i de befintliga företagsbyggnaderna.
Här använde Lomapharm DICTATOR's modulära förreglings-system. Detta system är idealiskt för sådana applikationer, eftersom det inte behövs någon komplicerad programmering eller en komplex centralenhet.

Förreglings-system för besökare – med passer-kontroll:

Herr Zipsner, chefsingenjör för Lomapharm®, beskriver fördelarna ur hans synvinkel:

  • Systemet är mycket flexibelt.
  • Den efterföljande, snabba installationen är möjlig, utan specialister, även i en gammal byggnad.
  • Inga fel under drift, systemen fungerar pålitligt.
  • Den innehåller många andra funktioner, såsom inkludering av utrymningsdörrar, en tidskontroll och andra ytterligare funktioner.
  • Nyckeln av piezo-typ är en ren lösning för den medicinska sektorn.
  • Fördelningen kan enkelt döljas i undertaket.

Relationerna dörrarna emellan  programmeras med enkla DIP-omkopplare som enkelt justeras utan IT-kunskaper och kan ändras när som helst.

> Till produkten
> Kontakta oss

Enkel installation av förreglings-system

Förreglingssystem för besökare – med passerkontroll

Enkel installation av förreglings-system

Slussdörr med nödstoppsfunktion för snabbb utrymning vid fara.