DICTATORS Hemmahissar

DICTATORS Hemmahissar är svaret på alla problem som uppstår på grund av begränsat utrymme men även vid mycket ovanliga axeldimensioner.

Ett boende utan hinder som trappor blir allt viktigare. För att underlätta detta är det avgörande att den ofta nödvändiga hissen anpassar sig till det tillgängliga utrymmet – och inte tvärtom! DICTATOR har löst denna utmaning.

Alla DICTATOR DHM 500 hissar är kundanpassade produkter, anpassade på ett optimalt sätt till varje porjekts specifika krav och situation.

I detta fall kunde tillgängligheten för husets invånare uppnås trots den extremt lilla utrymmet på 840 x 1070 mm som finns att tillgå. Lösningen som vi erbjöd var DICTATOR Homelift DHM 500 tillsammans med DICTATORS hisschaktsystem. Ett särskilda stöd för hydraulsystemet användes också, tillsammans med specialdörrar och specialprofiler.
Speciallösningar är det normala för oss på DICTATOR. I detta fall måste kabinen vara 1800 mm djup, eftersom det fanns en ingång på motsatta sidan. Om det inte hade uppnåtts skulle dyra modifieringar av huset ha varit nödvändiga. Den robusta konstruktionen av DHM 500 gör även sådana komplicerade utföranden möjliga.

Ett annat krav – där DICTATOR också kan erbjuda en lösning – är till exempel ett triangulärt schakt. Här är en "vanlig" hemmahiss med rektangulär kabin inte möjlig. För detta fall utformades en femkantig Homelift DHM 500 med motsvarande schaktsystem.

Detta gav en tillräckligt stor kabin. Det fanns till och med tillräckligt med utrymme för automatiska dörrar med en acceptabel frigångsbredd.
Våra erfarna ingenjörer kombinerar den modernaste tekniken med den oöverträffade flexibiliteten i den egna produktionen, vilket gör det möjligt för DICTATOR att göra en standard av alla tänkbara speciallösningar.

> Till produkten

> Kontakta oss

DICTATORS Hemmahissar

Hemmahiss DHM 500 som anpassats till triangulärt utrymme.