Hemmahiss för fri tillgänglighet i hela byggnaden

Hemmahiss för fri tillgänglighet i hela huset - DICTATOR bygger hissar även på begränsat utrymme.

I denna byggnad fanns det bara ett utrymme på 950 x 1400 mm tillgängligt för att installera en hiss. Själva byggnaden skulle inte ändras så hissen var tvungen att anpassas till befintligt utrymme.

Tack vare DICTATORS hiss-schaktsystem kunde våra duktiga tekniker ta fram en speciell lösning för att fästa skenorna för den anpassade hissen Homelift DHM.

Tack vare glassidor i hisschaktet kan ljuset fortfarande komma in i trapphuset som annars hade blivit mycket mörkt.

Home lift DHM 500:

Vår personhiss Home lift DHM 500 är godkänd enligt maskindirektiv 2006/42/EU och DHE  är godkända enligt hiss direktiv 2014/33/EU.

Vid en installation av en hiss i en befintlig byggnad är det tillgängliga utrymmet ofta begränsat. Detta faktum kan göra det svårt att utföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt.

Våra hissar har små byggmått med reducerade mått för både grop och takhöjd. Vi kan enkelt kundanpassa våra hissar med hjälp av våra duktiga tekniker och en flexibel tillverkning.
Det har andra hiss-tillverkare som är bundna till standardmått svårt att klara av.

Hisschakt system:

Vårt modulära hisschakt system är certifierat enligt standard EN 1090. Systemet som skruvas ihop, gör det enkelt att installera i befintliga byggnader.
Det passar utmärkt till våra egna hissar men kan även monteras tillsammans med hissar av andra fabrikat.

> Till produkten

> Kontakta oss

Hemma hiss för fri tillgänglighet

Hisskabinen inredningen har anpassats till byggnadens stil.

Hemma hiss för fri tillgänglighet

På grund av sitt glasschakt kan ljuset fortfarande komma in i trappan.