Lösningar för branddörrar

Lösningar för branddörrar inehåller ofta Hold-open-system som måste fungera helt tillförlitligt. Hold open systemen är nödvändiga för att stänga dörrarna vid brand och hålla dem stängda för att förhindra att branden sprider sig.

DICTATOR är sedan många år specialist på att lösa den här typen av problem med säkerhetslösningar för brand i komersiella fastigheter som kontor, sjukhus, skolor, hotell etc.

Utbyte av gamla hold-open-system ökar säkerheten i en skola

På Oranienskolan i Wiesbaden, Tyskland, har man installerat branddörrar mellan trappuppgångar och de olika korridorerna som leder in klassrummen. För att inte hindra tillgången till klassrummen under normal skoltid håller elektromagneter branddörrarna öppna. Via rökdetektorer som larmar i händelse av brand, bryts eltillförseln till hållmagneterna och dörrarna stängs automatiskt.

>> Läs mer

Lösningar för branddörrar med ett hold-open-system i Ex-miljö

Under en grundläggande ombyggnad och en omstruktureringen av kemiavdelningen vid Universitetet i Göttingen, byggdes ett helt nytt centralförråd för alla de kemikalier som behövs för undervisning och forskning. Överst på kravlistan var säkerhetsaspekten som DICTATOR fick uppdraget att lösa. Detta och tillsammans med uppgiften att integrera förrådshuset med universitetskomplexet var en stor utmaning.

>> Läs mer