Utbyte av gamla hold-open-system ökar säkerheten i en skola

Hold-open-system som fungerar tillförlitligt är helt nödvändigt för att hålla branddörrar stängda i händelse av brand och för att förhindra att brand sprider sig.

På Oranienskolan i Wiesbaden, Tyskland har man installerat branddörrar mellan trappor och de olika korridorerna som leder in klassrummen. För att inte hindra tillgången till klassrummen under skoltid så håller elektromagneter branddörrarna öppna. Via rökdetektorer som larmar i händelse av brand bryts eltillförseln till hållmagneterna och dörrarna stängs automatiskt.

>> Läs mer

Ett hold-open-system i Ex-miljö som är utformat av DICTATOR

Under en grundläggande ombyggnad och omstruktureringen av kemiavdelningen vid Universitetet i Göttingen, byggdes ett helt nytt centralförråd för de kemikalier som behövs för undervisning och forskning. Överst på kravlistan var säkerhetsaspekten som DICTATOR fick uppdraget att lösa och tillsammans med uppgiften att integrera förrådshuset med universitetskomplexet var det stora utmaningar.

>> Läs mer