Lösningar med Personhissar

Personhiss DHM 500 - Funktionalitet och design

DICTATORS personhiss DHM 500 är inte bara anpassad för begränsade utrymmen utan kan även lätt integreras i en befintlig byggnad. De erfarna ingenjörerna på DICTATOR kombinerar modern teknik med flexibel tillverkning i vår egen fabrik vilket möjliggör optimala och anpassade lösningar för varje situation.

>> Läs mer

Hissar tillgängliga för byggnader med begränsat utrymme

>> Läs mer

Hisslösningen för begränsat utrymme

>> Läs mer

Personhiss DHM 500 ansluter restaurangen med andra våningen

>> Läs mer