Dørlukkere for branndører og porter

Dørlukkere for branndører og porter

Dictators enheter for automatisk betjening av brannskyvedører består av et drivverk og et styringssystem og gir deg alle muligheter for en sikker og kontrollert lukkefunksjon. Systemene drives med 24 – 48V DC. DICTAMAT 700 er et kraftfullt system for tunge branndører som drives med trefasespenning.

Oversigt Automatiske Dørlukkere til Branddøre
DICTAMAT 8000-2, 7000-21 & 3700-21
DICTAMAT 700 for “hold open system”

 

 

Stryrningssystem for branndører

Styringssystem Square 800
Styringssystem E8

 

 

 

Dørlukker for brannskyvedører

Dictators halvautomatiske dørlukkere kontrollerer lukkingen via en wirestyrt fjærrulle med eller uten et integrert system for å holde døren åpen og som tillater fri manøvrering i begge retninger. Til «Hold-Open»-systemer har vi DICTAMAT 560 og 570. DICTAMAT 650 er et kompakt wirestyrt system for skyvedører med ett eller to dørblader. Systemet drives med 24V DC.

DICTAMAT 560 og 570
DICTAMAT 650
DICTAMAT 500 för farlig miljö, Ex

 

 

Fjærrulle for Betjening av Brannskyvedører

Dictators halvautomatiske dørlukkere kontrollerer lukkingen via en wirestyrt fjærrulle.

Dørlukker Spring Rope Pulley med säkerhetskoppling och frihjul

 

 

 

 

Dørlukker for hengslede branndører

Dictators automatiske dørlukkere er klare for tilkobling til røykvarslere, med håndbetjening direkte til enheten. DICTAMAT 204B er elektromekanisk med en innebygd lukkefjær og «Hold-Open»-system.

DICTAMAT 204B

 

 

 

 

Tillbehör för Dämpning av Brandskjutportar

Översikt Radialdämpare
Radialdämpare av lamelltyp LD

 

 

 

 

Radialdämpare RD 240/241

 

 

 

 

Ändlagesdämpare för brandsjutportar

 

 

 

 

Tilbehør til dørlukkere

Betjeningsknapper, akustiske og optiske varslingssignaler