Løsninger med Interlocksystem

Løsninger med Interlocksystem brukes oftest til rene rom, laboratorier og i sykehusmiljøer. DICTATOR's Interlock-systemer er preget av enkel installasjon og det faktum at de ikke trenger komplisert programmering.

I stedet er funksjonene enkelt å stille inn via Dip-brytere. De forskjellige enhetene er koblet til via ferdige kabler med RJ45-kontakter, noe som gjør det veldig enkelt og raskt å installere systemene og få dem til å fungere. Den store fordelen med DICTATOR's systemer er at de ikke krever komplisert programmering! Enkle Dip- brytere gjør programmering veldig enkelt.

Det finnes systemer for en sentralisert løsning der dørene er godt samlet og vil være svært rimelige. En løsning med et desentralisert system passer best der det er lengre avstander mellom dørene.

Vi hjelper og designer gjerne Interlock-systemet ditt for en optimal løsning.

>>>Kontakt oss here:

Løsning med Interlocksystem på sykehus

Infeksjoner ervervet på et sykehus blir et stadig mer vanlig fenomen. Medisch Centrum Leeuwarden-MCL Harlingen, nord i Nederland, oppdaterte operasjonsavdelingen i andre etasje med DICTATOR's sperresystemet. Dette sikrer at dører til visse områder bare kan åpnes når andre dører er stengt. Dette forhindrer hensynsløs spredning av bakterier.

>>> Les mer her

Rene rom utstyrt med Interlock-systemer

>>> Lær mer

Interlock system for renrom

>>> Lær mer

Interlock system for ren rom

>>> Lær mer