Ny katalog över dörrstängningslösningar

Ny katalog över dörrstängningslösningar släpps nu!

Vi har sammanfattat alla nya funktioner och viktiga specifikationer för den nya katalogen i en kort videopresentation:

=> Titta på videon över den nya katalogen här:

Ny katalog över dörrstängningslösningar

Vår nya katalog dörrstängningslösningar

=> Se den nya katalogen som digital PDF

Ny katalog som digital PDF

Den nya katalogen skrivs inte längre ut i ett tryckeri. För att få acceptabla priser från tryckarna måste vi beställa mycket stora mängder. Detta innebär att vi snabbt skulle ha en hel del föråldrade tryckta kataloger i lager, vilket skulle behöva kastas bort någon gång.

Därför har vi beslutat att endast tillhandahålla digitala PDF-filer som standard. Kunden har fördelen att dessa alltid är uppdaterade och samtidigt bidrar vi också till att skydda miljön genom att undvika onödigt pappersavfall.

De nya PDF-filerna i katalogen laddas upp i utskriftskvalitet, så att vem som helst kan skriva ut de sidor de behöver själva, om det behövs. Dessutom arbetar vi för närvarande med en utskriftslösning i Neusäß så att vi fortfarande kan skriva ut kataloger i rätt format på begäran.

Dessutom har vi redan skapat några produktbroschyrer och håller på att skapa flera. Dessa är enklare och billigare att skriva ut och kan erbjudas kunder i tryckt form.

Du kan kontakta oss här för hjälp