Golvfjäder WAB 180 blir WAB 180-2

Golvfjäder WAB 180 blir WAB 180-2

 Golvfjäder WAB 180 blir WAB 180-2. Nytt hus möjliggör många förbättringar!

Sedan 1950-talet har WAB 180  producerats med ett sandgjutet hus.

På den tiden var detta verkligen den idealiska lösningen.

Men det motsvarar inte längre den nuvarande tekniken.

Dessutom har vi på DIKTATOR Berlin nu en maskinpark som gör det möjligt för oss att tillverka bostäderna helt själva.

 

Höljet på WAB 180-2 är nu tillverkat av aluminium (EN-AW Al 5083)

Detta åtföljs av några betydande förbättringar:

– De nya husen har en jämn tillverkningskvalitet med mycket låga toleranser, eftersom de produceras helt på vår CNC-fräsmaskin.

Det finns inte heller längre någon risk för blåshål.

– Tätning mellan de två halvorna av höljet var svårt med de tidigare sandgjutna höljena eftersom spåret för tätningssladden inte alltid var jämnt utarbetat. Med det nya huset är tätningssätet alltid detsamma.

Därför är det möjligt att arbeta med en tätningsring. Med tätningssladden kan minimala luckor uppstå där de två ändarna möttes om limpunkten inte gjordes korrekt. Denna limpunkt utelämnas nu och därmed uppnås en permanent säker tätning av höljet.

 

 

– Ett tvåstegs tätningssystem används nu för att täta axeln där den lämnar höljet: en axeltätningsring i höljet och en extra axeltätning på axeln. Den axiella tätningen skyddar den faktiska tätningen, axeltätningsringen, särskilt när skarpa rengöringsmedel eller liknande används.

 

 

Gammal modell – Ny modell med större urtag runt skruv-huvud – Plastplugg på täckplåten.

– En ny, förbättrad tätning används för oljefyllaren och justeringsskruven. Dessutom har ett större avstånd skapats runt skruvhuvudena så att smuts lätt kan avlägsnas innan skruvarna öppnas. Dessutom stängs hålet i täckplattan ovanför justeringsskruven dessutom av en plastplugg för att  skydda skruven från smuts.

 

Mycket enklare installation av golvfjädern i inbäddningsboxen

Tidigare svetsades två fästen högst upp i inbäddningsboxen, till vilken golvfjädern skruvades.

I den nya inbäddningsboxen finns två svetsbultar på botten av lådan som WAB skruvas till. Så att det inte längre är nödvändigt att vara uppmärksam på de två hakparenteserna när du sätter in närmare i inbäddningsrutan. Detta placerar också automatiskt golvfjädern korrekt i lådan.

– Höljet är märkt med DIKTATOR-logotypen, så att tillverkaren alltid är uppenbar vid första anblicken, även utan etikett.

– Alla WAB 180-2 levereras nu i allmänhet med axellagret i upp till 600 kg. Detta har i första hand att göra med en förenkling av inventeringen.

Vad innebär övergången för dig och kunden?

Ändringen till den nya versionen är inte utan ett litet ”men”. Av tekniska skäl skiljer sig wab 180-2:s dimensioner något från de tidigare

WAB 180.For technical reasons, the dimensions of the WAB 180-2 differ slightly from the previous WAB 180. De yttre dimensionerna är identiska, men axelns position är något förskjuten, så att WAB 180 som redan är installerad inte längre bara kan bytas ut utan att också ta bort inbäddningsrutan. WAB 180-2 är också 1,5 mm högre än WAB 180.

Även om våra golvfjädrar WAB 180 har en mycket lång livslängd, måste de fortfarande bytas ut någon gång. För att inte göra bytet onödigt komplicerat erbjuder vi ett något modifierat boende för dessa fall, som kan installeras i de gamla befintliga inbäddningslådorna.

Varför använder vi inte det här huset i allmänhet då? Produktionen av ”ersättningshuset” är betydligt dyrare, eftersom det behövs ytterliga re frässteg. Detta skulle i onödan öka priset på alla närmre. Därför har vi beslutat om denna lösning med ytterligare en utbytesvariant.

Tillbehör

Inbäddningsruta:  Som redan skrivits skiljer sig inbäddningsrutan i WAB 180-2 från den i WAB 180.

Täckplattor:  Täckplåtarna skiljer sig också från de tidigare täckplattorna med avseende på monteringshålen och axelfördjupning. De levereras också för den nya WAB 180-2 med en ”-2” efter artikelnumret.

OBS! För den gamla WAB 180 kommer vi fortsätta att levereras täckplåtar. I framtiden kommer vi endast att leverera täckplattorna i rostfritt stål eller mässing, eftersom aluminiumversionen nästan aldrig såldes.

Beslag:  alla spakar och gångjärn kan användas för både den gamla och den nya versionen

Övergången

– Vissa WAB 180-2 DIN kvar har redan levererats, eftersom det inte fanns några fler bostäder tillgängliga för dem.- För alla nya beställningar kommer den nya versionen att levereras med omedelbar verkan.

>>> Kontakta oss här för mer information

Ny CAD-konfigurator för gasfjädrar på webbplatsen

Ny CAD-konfigurator för gasfjädrar på webbplatsen

Ny CAD-konfigurator för gasfjädrar på webbplatsen. För gasfjäderritningarna, som tidigare kunde genereras via Traceparts, arbetar vi nu med vår nya partner CADENAS.
Detta ger oss flera fördelar, inklusive det faktum att konfigurationen av 2D / 3D-ritningarna nu är direkt integrerad på vår webbplats.

Du hittar den nya CAD-konfiguratorn via sidan Gasfjädrar:

Ny CAD-konfigurator för gasfjädrar på webbplatsen

Länk till CAD-konfigurator: https://en.dictator.de/products/gas-springs/push-type-gas-springs/

Vårt partnerskap med Traceparts avslutas – byt till CADENAS.

Traceparts kan för närvarande fortfarande användas, men partnerskapet löper ut i år.

Vi ber därför alla Traceparts-användare att skapa ett CADENAS-konto, bekanta sig med det och byta till det så snart som möjligt.

Vad förbättras med CADENAS?

 • Det finns inte längre olika konfiguratorer för den enskilda serien, allt är integrerat i en konfigurator
 • 3D-dimensioner: dimensionerna visas nu direkt i 3D-vyn (framifrån)
 • Minskade laddningstider under konfigurationen
 • Förbättrat PDF-datablad för nedladdning
 • Konfiguratorn finns på fler språk: tyska, engelska, franska, spanska, holländska, svenska – kroatiska pågår. Om du vill lägga till ytterligare språk, vänligen kontakta marknadsavdelningen.
 • CADENAS online CAD-databas har en mycket bredare räckvidd än Traceparts”. Detta ger oss chansen att hittas av fler potentiella kunder.

Anmärkningar om testning av CADENAS:

Naturligtvis är det viktigt att alla som arbetar med gasfjäderritningar testar det nya verktyget. Men när du testar, observera att vi måste betala till CADENAS för varje nedladdning.

Förändringar i representation och variabler: I vissa detaljer skiljer sig gasfjäderkonfigurationen från den från Traceparts, t.ex. med variabeln ”kolvstången indragen”, eftersom detta inte kunde lösas annorlunda ur teknisk synvinkel.

Vi har försökt göra framställningarna och förklaringarna så lättförståeliga som möjligt.

Frågor?

För allmänna frågor om CADENAS och för frågor om gasfjäderkonfigurationen kan du kontakta: Ahron Sturm-Kimby: ahron@dictator.se

>>> Du kan också kontakta oss här:

DICTATOR Website News

DICTATOR Website News

DICTATOR Website News med nya broschyrer. Vi har nyligen introducerat den nya broschyren  för Dörr- och Portoperatörer.

Sedan 1980-talet erbjuder DICTATOR innovativa lösningar för motorisering av dörrar och skjutportar.

Vårt huvudfokus har alltid varit våra kunders krav. Kunden anger exakt vad han behöver. Det är därför vi inte har en färdig "standardlösning" på hyllan.

Våra operatörssystem är till stor del modulära. Således kan vi använda ett mycket brett utbud av komponenter som olika motorstorlekar, växellådor, drivväxlar etc. för att skapa speciella kundanpassade lösningar.

Detta var den första av många nya broschyrer om våra produkter.

Tre nya broschyrer:

Vi har nu färdigställt tre nya broschyrer: Back Checks,  Hold-open Systems och en Företagsbroschyr.

Broschyrerna ger en översikt över användningen av produkten, dess huvudsakliga egenskaper och fördelar samt applikationsexempel. De är en stor fördel eftersom de innehåller all viktig information om en produkt i korthet.

Ta en titt på våra nya broschyrer här:

DICTATOR Website News - Var hittar jag de nya broschyrerna på vår globala webbplats?

 1. Broschyrerna finns på webbplatsen under Downloads > Broschyrer eller på översiktssidan för respektive produkt.
 2. Back Check-broschyren  finns också till höger på översiktssidan under videon. Det är viktigt! Länken till undersidan för installationssituationer finns nu också här på höger sida.

>>> Kontakta oss här

DICTATOR RM 2000 Brandvarnare inte längre tillgänglig

DICTATOR RM 2000 Brandvarnare inte längre tillgängligDICTATOR RM 2000 Brandvarnare inte längre tillgänglig på markanden

Alternativ för hold-open system med RM 2000 rökdetektorer

DICTATOR RM 2000 Brandvarnare finns inte längre tillgänglig på marknaden. Före deadlinen den 15 juli 2019 hade Novotron producerat så många RM 2000 som produktionsavdelningen kunde. Ett stort antal detektorer har installerats under de många år som RM 2000 har sålts. Behovet av ersättare har inneburit att våra lager nu är uttömda. Så vi måste nu säga adjö till RM 2000 för gott.

För nya hold-open-system har vi redan sålt RZ-24 med RM 4000 rökdetektorer mycket framgångsrikt sedan juli 2019.

Om en kund har ett befintligt hold-open-system från DICTATOR där det fortfarande finns installerade RM 2000 och en eller flera nu behöver bytas ut, finns det två alternativ:

Alternativ 1: Byte av RM 2000 mot en RM 3000+

Våra godkännanden Z-6.5-1903 och Z-6.5-1707 av RM 2000 omfattar också RM 3000 + (detta gäller inte för ännu äldre godkännande nr. Z-6.5-1335). Varje hold-open-system måste kontrolleras igen om RM 2000 ersätts med en RM 3000 + för att fortfarande uppfylla motsvarande föreskrifter i respektive land.

Betydande förändringar:

  • Den manuella frigöringsknappen måste placeras i rökvarnarnas matarledning, eftersom RM 3000+ inte återställs automatiskt.
  • Möjliga ändringar av ledningarna eller användningen av befintliga kablar på plats måste kontrolleras utifrån situationen på plats.

RM 3000+ kan integreras i den befintliga detekteringsslingan. Se vårt anslutningsschema. Du hittar den under följande länk: https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Anschlussbeispiele-RM2000RM3000.pdf

Handauslösetaster = knapp för manuell frigöring, Haftmagnet = elektromagnet

Alternativ 2: Installation av ett helt nytt hold-open-system RZ-24 med RM 4000 i enlighet med gällande föreskrifter

  • När hold-open-systemet byts ut mot det för tillfället godkända hold-open-systemet RZ-24, måste alla rökdetektorer bytas ut.
  • Den befintliga strömförsörjningsenheten utelämnas och ersätts av styrenheten RZ-24.
  • Se det aktuella allmänna typgodkännandet för att fastställa om den befintliga hold-open enheten (vanligtvis en magnet) kan fortsätta att användas.
  • Om hold-open enheten fortfarande kan användas: är den nu ansluten direkt till styrenheten.
  • Möjliga ändringar av ledningarna eller användningen av de befintliga kablarna på plats måste kontrolleras utifrån situationen på plats

>>>Om du har några frågor, hjälper våra tekniker er gärna

 

Gasfjädrar & Oljedämpare levereras med målad cylinder  

Gasfjädrar & Oljedämpare levereras med målad cylinder

 Gasfjädrar & oljedämpare levereras med målad cylinder från DICTATOR Berlin från och med nästa år!

 Lyckat test av målad ytfinishen också i 240-timmars salt spray test!

Standardfärg

a) Standardfärg

Efter att de testats över 96 timmar startade ett annat test med 240 timmars gångtid.

Det visade sig att även beläggningen klarade det testet mycket bra.

b) Två-komponentfärg

Två-komponentfärg

Vi hade med en gasfjäder med två-komponentfärg som testades parallellt.

Cylindern ser ut som ny även efter 240 timmars test.

Vilka produkter kommer att levereras med målad cylinder från Januari?

- Tryckande gasfjädrar, serie 6-15, 10-23, 14-28, 20-40

- Gasfjädrar med flytande kolvstång, serie 8-19, 10-23, 14-28

- Låsbara gasfjädrar

- Dragande gasfjädrar (normala och korta), serie 10-28

- Gasfjädrar med variabel hastighet

- Oljedämpare, serie 6-19, 8-23, 10-28, 14-40

- Justerbara oljedämpare, serie 10-28, 14-35 och 25-69

Undantag

- Alla gasfjädrar/oljedämpare med skyddsrör. Tills vidare kommer dessa att vara i zinkpläterad version, då pågående test måste slutföras först.

- Snabb- och övernatt order. Här blir ingen övergång till målade cylindrar, eftersom det tar ca två dagar att slutföra lackningen.

Tidplan för övergången i början av nästa år

- Alla standardorder som inkommit till DICTATOR Berlin efter 4 December 2020 och därmed inte ska levereras förrän 2021, kommer automatiskt att levereras i målat utförande RAL 9006 med satin finish.

- Standard-gasfjädrar från lager. Vi kontrollerar för närvarande att inte fyllningsanordningen för lagergasfjädrar i Neusäß kan orsaka skada på de målade gasfjädrarna.

 

Överst: Målad gasfjäder  Nedan: Zinkpläterad gasfjäder

 

 

 

 

 

Våra fördelar

- Målning av produkten skapar mer flexibilitet i produktionen och kommer att ha en positiv effekt på leveranstiden på sikt.

- Vi kan utöver vår standardfärgen RAL 9006 satin finish, erbjuda andra RAL- färger till en extra kostnad:

 • 7016 Antharsit grå
 • 7040 Fönstergrå
 • 9005 Jet svart
 • 9007 Grå aluminium
 • 9016 Trafik vit

Alla RAL- färger är med "satin finish" som standard!

- Nu kan gasfjädrarna/dörrbromsarna/oljedämparna fås i alla andra RAL- färger, så att de kan anpassas till omgivningen där de ska ha sin funktion.

- En extremt hög kvalitet och korrosionsmotstånd på de målade ytorna - bekräftade av upprepade saltspray test.

- Vi undviker onödiga transporter och där med skyddar vi också miljön.

- Vi kan leverera zinkpläterade gasfjädrar/dörrbromsar/oljedämpare även i framtiden som då kommer att bli något dyrare än de målade versionerna.

>>>kontakta oss här

Monteringssats för att limma fast Dörrdämpare på glasdörrar

Monteringssats för att limma fast DICTATORS Dörrdämpare på glasdörrar

Att limma fast DICTATORS Dörrdämpare på glasdörrar är en nyhet från oss. Tidigare har u-profiler används men lösningen krävde en hel del hantverksskicklighet vid monteringen. Nu används beslag med självhäftande tejp istället med mycket gott resultat!

Uthållighetstest:

Monteringssats för att limma fast Dörrdämpare på glasdörrar

V 1600 monterad med självhäftande beslag på glasdörr

På DICTATOR Productie, Holland har vi gjort omfattande tester på hållbarheten för den nya monteringssats för att limma fast Dörrdämpare på glasdörrar.

En dörrdämpare V 1600 med 115 N  användes:

100 000 cykler åt gången, följt av minst 24 timmars vila i det stängda läget. För att kontrollera om den lilla självhäftande ytan av kroken tål den kontinuerliga dragbelastningen i denna position, därefter nästa 100 000 slag osv.

Dörrdämparen V 1600 slutförde 500 000 slag utan problem, varpå testet avslutades efter att ha genomförts på ett framgångsrikt sätt.

Det kommer att finnas två monteringssatser, en för dörrdämpare och en för kroken.

Komponenter som ingår/artikelnummer:

Monteringssats V 1600 dörrdämpare artikel nr. 205375

1 monteringsplatta med 4 gängade hål M4, 1 täckplåt, var och en med 3M självhäftande tejp

Monteringssats för att limma fast Dörrdämpare V 1600 på glasdörrar

V 1600 monterad på glasdörr med täckplåt på baksidan

Monteringssats för krok 1009, 1011 eller 1013 artikel del nr. 205376

1 monteringsplatta med 4 gängade hål M5, 1 täckplåt, var och en med 3M självhäftande tejp

Täckplattan är av rent estetiska skäl: utan den skulle du se den självhäftande tejpen på dörren genom glasrutan, som helt enkelt inte ser bra ut.

Alla fäst plattor är gjorda i rostfritt AISI 304. Den självhäftande tejpen är redan limmad på plattorna för att göra installationen så enkelt som möjligt.

>>>Läs den kompletta manualen:

>>>Kontakta oss för mera information:

DICTATORS Dörrbroms nu med målad cylinder

Dörrbroms nu med målad cylinder

DICTATORS Dörrbroms nu med målad cylinder

DICTATORS Dörrbroms nu med målad cylinder är en pålitlig lösning för dörrar och även för fönster som öppnas för snabbt på grund av vind, drag eller vårdslöst handhavande. Om öppningshastigheten är för hög saktar bromsen ner dörren/fönstret och förhindrar att de smäller upp. På så sätt skyddar bromsen både själva dörren eller fönstret och även människorna som finns i närheten.

DICTATORS dörrbromsar levereras nu med en målad cylinder – i stället för den tidigare galvaniserade.

Denna förändring erbjuder många fördelar för våra kunder:

Utökat färgval:

Som standard levereras dörrbromsen i RAL 9006 med en satinfinish. Alla installationstillbehör fortsätter att vara galvaniserad, aluminium eller stål. Dessutom är det möjligt att leverera dörrbromsen i flera RAL-färger.

Ofta önskade färger:

Dessa färger – som används ofta i dörrar / fönster – finns med kortare ledtider och mot en liten avgift:

 • RAL 7040, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 och RAL 9016
 • Andra RAL-färger finns tillgängliga på begäran.

Dörrbroms nu med målad cylinder

Kortare ledtider tack vare DICTATORS nya egna lackeringsverkstad:

I den nya byggnaden för DICTATOR-gruppen i Bernau, nära Berlin, ingår nu en toppmodern lackeringsverkstad.

Detta gör att vår produktionslinje kan vara mer oberoende av galvaniseringsanläggningar och deras leveranstider.

Därför är vi nu mindre beroende av tredje part för ledtider och kan leverera till kunden ännu snabbare.

Högre motstånd och bättre korrosionsskydd:

Saltspray-tester utfördes enligt DIN EN 9227 NSS 2017 i två olika ackrediterade testlaboratorier för att jämföra korrosionsskyddseffekten av galvaniserade och målade ytor. Den målade ytan visade de bästa resultaten, eftersom de var mycket mindre korroderade än den galvaniserade, efter 96-timmars test.

==> Till vår globala hemsida ”Back Checks”

Serien Blackline från DICTATOR är utökad

Serien Blackline från DICTATOR är utökad

Pendelgångjärn 4500 E med svart sko

Serien Blackline från DICTATOR är utökad

Serien Blackline från DICTATOR är utökad med pendelgångjärnen i serie 4500 E och 4500D som nu även tillverkas med svart plastsko!

Hittills har endast pendelgångjärnet 4000 för dörrar med maximal tjocklek 19 mm funnits med en svart plastsko. Efter frågan från kunder som är verksamma inom butiksinredning om en Blackline- version av pendelgångjärn för dörrtjocklekar upp till 25 mm, kommer vi nu även att inkluderar Hawgood 4500 med svart plastsko i vårt sortiment. De två ytterligare versionerna 4000 E och 4000 D med svart sko har redan lagts till i katalog och webbplats.

Artikelnummer:

Serien Blackline från DICTATOR är utökad

Pendelgångjärn 4500 D med svart sko

Gångjärn för svängdörr HAWGOOD typ 4500 E, förzinkad platta, sko av svart plast, med hold-open funktion, art. nr. 301422

Gångjärn för svängdörr HAWGOOD typ 4500 D, förzinkad platta, sko av svart plast, med hold-open funktion, art. nr. 301423

Priserna är desamma som för svängdörrsgångjärnen 4000 E Nr. 301420 och 4000 D Nr. 301421.

Leveranstid:

De första gångjärnen i serien 4500 med svart plastsko kommer troligen att finnas tillgängliga för leverans i slutet av juni.

Se hela DICTATORS Blackline serie här.

Kontakta oss här!

Dörrtillslutare V 1600 godkänd i brand- och rökskyddsdörrar.

Dörrtillslutare V 1600 godkänd i brand- och rökskyddsdörrar.

V 1600 godkänd i barnd- och/eller rökskyddsdörrar

Dörrtillslutare V 1600 godkänd i brand – och rökskyddsdörrar. Slutligen fick vi det generella typgodkännandet, abZ för V 1600 för brand och/eller rökskyddsdörrar. Generellt byggodkännande (General building approval) abZ Z-6.100-2502

På vår hemsida, under nedladdningsfliken V 1600 / V 1600F, hittar du en uppdaterad PDF med all installationsinformation och fullständig dokumentation, för att inga relevanta dokument ska saknas.

 1. Tillverkarens godkännande
 2. Installations instruktion
 3. AbP och abZ godkännande

https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montage-Hinweise-V1600F.pdf

För er information behåller vi tills vidare både AbP och det abZ godkännandet. Så länge som vi behöver leverera V 1600 F med det gamla Ü -märket kommer dessa märkningar att finns kvar parallellt. Så fort vi fått den nya Ü -märket från MPA NRW och är tillåtna att märka våra dörrtillslutare med det, kommer vi bara att använda abZ. Vi hoppas att kunna meddela detta inom kort.

Eftersom V 1600 med 50N har en justerbar fjäder och nu är integrerad i det nya godkännandet, måste vi göra några mindre ändringar i installations-beskrivningens PDF.Som tidigare med AbP är det också nödvändigt med det nya abZ att dörrtillslutaren är inkluderad med dörren när den skaV 1600 godkänd i brand- och/eller rökskyddsdörrar

testas för godkännande enligt DIBt och för CE dokumentation enligt EN 16034, för att dörrtillverkarens deklaration ska godkännas.

Vi jobbar för närvarande hårt med dörrtillverkare med anledning av det nya abZ, med förhoppningen om att vi ska få flera dörrmodeller

godkända och dokumenterade med vår dörrtillslutare V 1600 50 N med justerbar kraft.

Vi försöker också att få med våra dörrtillslutare i dokumentationen för  ”European doors” enligt EN 16034.

En nationell abZ är inte längre nödvändig för dessa dörrar och de behöver heller inte märkas med DIBt godkännande eller Ü -märket, men de behöver ha en produktspecifikation och vara CE -märkta.

>>>Kontakta oss här

Ersättning för dörrstängare DICTAMAT 304 AZ

Ersättning för dörrstängare DICTAMAT 304 AZ

Ersättning för DICTAMAT 304 AZ med kontroll SQUARE 820 AZ

Dörrstängare 304 AZ

Ersättning för dörrstängare  DICTAMAT 304 AZ med kontrollsystem SQUARE 802 AZ  är nu ett faktum då kontroll SQUARE 802 AZ inte längre finns tillgängligt på marknaden!

Tidigare använde vi DICTAMAT 304 AZ med kontroll SQUARE 802 AZ i hissar med gångjärnsdörrar. När alla dörrar var samma sida av kabinen och öppnades åt samma håll, kunde alla dörrar öppnas av en enda operatör som var monterad på kabintaket. Stängningsfjädern som var installerad i varje dörr skötte stängningen. Den frigående armen uppfyller dock inte längre de aktuella säkerhetsföreskrifterna.

Eftersom SQUARE 802 AZ kontrollenhet inte längre är tillgänglig har vi ingen ”likvärdig” ersättningslösning att erbjuda med ett nytt alternativ.

Därför erbjuder vi DICTAMAT SPR dörrstängare som är ett ekonomiskt alternativ till DICTAMAT 304 AZ.

DICTAMAT SPR är en liten operatör för gångjärnsdörrar med en integrerad kontrollenhet. Den kan monteras varje hängd dörr som ska öppnas automatiskt. Vad du bör tänka när du ersätter en DICTAMAT 304 AZ med en DICTAMAT SPR, hittar du i vårt informationsblad:

DICTAMAT SPR ersättning för DICTAMAT 304 AZ.pdf.

Ersättning för DICTAMAT 304 AZ med kontroll SQUARE 820 AZ

Dörrstängare DICTAMAT SPR

DICTAMAT SPR fungerar också som ett alternativ till DICTAMAT 204 men med lite lägre krav.

Om en enkel operatör krävs för en gångjärnsdörr är DICTAMAT SPR den idealiska lösningen. Den är dock inte är avsedda att användas i offentliga byggnader med mycket hög driftsfrekvens.

Som standard har DICTAMAT SPR antingen ett nätaggregat för direkt anslutning till 230 V AC eller som en 24 V DC-modell som rekommenderas för hissar.

DICTAMAT SPR levereras som standard med en kåpa i rostfritt stål och även med en arm i rostfritt stål för styrningen i skena.

Vi kommer snart att lägga till operatören på vår hemsida under ”Hissar” inom kort.

>>>Kontakta oss för information