Branddetektorer & Elektromagneter

DICTATOR har varit en pålitlig källa till brandskyddssystem under många år.

Vårt produktsortiment omfattar ett urval av enskilda komponenter för fristående projekt eller för att hela "hold-open" sytem för komplexa brandskyddsanläggningar.

Vi har även en serie Ex-märkt utrustning för installation i explosionsfarliga miljöer.

Branddetektorer & Elektromagneter

Rök- & värmedetektorer

Rök och värmedetektorerna har testats enligt europiska standarden EN 54 och är godkända för att kontrollera branddörrar i "hold-open" system. Det finns även en version som är godkänd för Ex-miljöer.

Centralenhet med strömförsörjning

DICTATORS centralenhet RZ-24 tillhandahåller likström, 24V DC som krävs för att driva "hold-open" systemen. Våra enheter är testade och godkända och våra system är utformade för att uppfylla officiella standarder.

Ex-miljö "Hold-Open" System

Dictators signalkontroll RZ-24 har utvecklas specifikt för att uppfylla kraven i EN 14600: 205 punkt 4.9.2.1. Denna standard kräver att varje stängning av en branddörr/-port ska signaleras med både akustiska och optiska varning,  även vid strömavbrott.

Elektromagneter

Är utvecklade för att hålla branddörrar öppna. Finns i flera olika modeller och storlekar för att passa alla dörrar.

Ankarplattor

DICTATORS ankarplattor finns i olika storlekar för att komplettera våra elektromagneter. Detta underlättar installationen med motsvarande elektromagnet.

Sekvensväljare

För att säkerställa ett bra brandskydd kräver dubbeldörrar att de stängs i rätt ordning. DICTATOR tillhandahåller olika system för detta ändamål.  Sekvensväljarna kan även anpassas till befintliga branddörrar.

Dörrtillslutare för branddörrar

Branddörrar utrustade med en fjäderstängare låter ofta mycket när de stängs. DICTATORS dörrtillslutare förhindrar detta genom att fånga upp dörren strax innan den stängs och sedan stänga den tyst och kontrollerat. V 1600F dörrtillslutare är testat och godkänd för branddörrar.

Tillbehör

För att göra installationen av "hold-open" system så smidigt som möjligt, leverera DICTATOR ett brett utbud av tillbehör som monteringsfästen för ankarplattor och magneter och strömbrytare med fjäderfunktion.

HLS Termisk Låsbult

På grund av höga temperaturer och skillnader i lufttryck under brand, kan stora branddörrar ibland öppna sig och släppa ut branden. HLS termisk låsbult förhindrar detta genom att låsa dörren säkert och automatiskt i  dörrkarmen vid en viss teperatur.