Branddetektorer & Elektromagneter

DICTATOR är och har varit en pålitlig leverantör av branddetektorer & elektromagneter under många år. Vårt produktsortiment omfattar ett stort urval av enskilda komponenter med brand -och rökdetektorer, elektromagneter, ankarplattor och strömförsörjningsaggregat.

Med våra produkter kan vi lösa fristående projekt eller komplexa hold-open system för hela fastigheter.

Vi har även en serie Ex-märkt utrustning för installation i explosionsfarliga miljöer.

Branddetektorer & Elektromagneter

Rök- & värmedetektorer

Våra rök -och värmedetektorer har testats enligt Europeisk standard EN 54 och är godkända för att kontrollera branddörrar i hold-open-system. Vi har även detektorer som är godkända för Ex-miljö.

Centralenhet med strömförsörjning

DICTATORS centralenhet försörjer detektorer och magneter med 24 V likspänning som våra hold-open-system kräver. Våra enheter är testade och godkända enligt gällande normer och standarder.

Hold-Open-System för Ex-miljö

I områden med explosionsrisk duger inte de vanliga hold-open systemen utan alla komponenterna måste vara godkända för kraven för dessa miljöer.

Elektromagneter

Våra elektromagneter är främst utvecklade för att hålla branddörrar öppna. Våra elektromagneter finns i många olika modeller och utförande för att passa alla typer av dörrar och lösningar. Vi har även magneter för Ex-miljö.

Ankarplattor

DICTATORS ankarplattor finns i olika storlekar och modeller för att passa till våra elektromagneter. Rätt storlek och typ av ankarplatta till elektromagneten underlättar installationen väsentligt.

Sekvensväljare

Dubbeldörrar kräver att dörrbladen stängs i rätt ordning. DICTATORS sekvensväljare sköter om den detaljen på ett säker sätt och sekvensväljarna går även att anpassa till befintliga branddörrar.

Dörrtillslutare för branddörrar

Det är viktigt att branddörrar hålls stängda vid en eventuell brand. DICTATORS dörrtillslutare för branddörrar håller dörren ordentligt stängd vid brand. Dörrtillslutare V 1600F är testat och godkänd tillsammans med en rad olika typer av branddörrar.

HLS Termisk Låsbult

På grund av hög temperatur och skillnad i lufttryck under en brand kan stora branddörrar ibland plötsligt öppna sig och släppa ut branden vilket kan vara förödande. HLS termisk låsbult förhindrar detta genom att låsa fast dörren säkert i  dörrkarmen vid en viss temperatur.

Tillbehör

För att göra en installation av ett hold-open-system så smidig som möjligt kräver det ett bra utbud av tillbehör som monteringsfästen för både ankarplattor och magneter.