Dörrkontrollsystem

En installation med DICTATORS dörrkontrollsystem eller Interlocksystem för renrum, laboratorier och sjukhus utmärker sig av att de är lätta att installerra, tillförlitliga och att de inte behöver någon komplicerad programmering. Funktionerna ställs enkelt in vi dipswichar. Enheterna ansluts via färdiga kablar med RJ45 kontakter vilket gör att det går mycket enkelt och snabbt att installera och att få att fungera. Kontrollenheterna för dörrarna har olika nivåer för säkerheten t.ex. med nödstoppsfunktioner.

Interlocksystem

Mer information: Information och fördelar med DICTATORS Interlocksystem.

Decentraliserat Interlocksystem

Ett decentraliserat system är extremt flexibelt, har modulär struktur, kan byggas ut när som helst och rar komplexa specialfunktioner om det är nödvändigt. Systemet passar att installeras till dörrar som sitter långt ifrån varandra.

Centralt Interlocksystem 

Ett centralt system klarar 5 dörrar och kan byggas ut till max 8 dörrar. Systemet passar utmärkt där dörrarna sitter samlade.

Interlocksytem För Ex-miljö

För max 5 dörrar. Den centrala styrenheten monteras utanför det farliga området men kan ha en Ex-miljö kapsling. Det går även att integrera vanliga dörrar i systemet och det kan då utökas med ytterligare 8 dörrar.

Terminaler För Panelmontage

Komponenterna i terminalen är monterade i ett panelsystem, SP- system.

Ytterligare komponenter och tillbehör:

Elektromagneter

DICTATOR har ett stort utbud av elektromagneter för de flesta applikationer t.ex. i kombination med DICTATORS Interlocksystem.

Dörrlås

Förutom elektromagneter för att låsa dörrarna finns det flera andra alternativ att tillgå. Bland annat TVR elektriska dörrlås och elslutbleck.

Tillträdeskontroll & Passersystem

Interlocksystemen kan kompletteras med passersystem för att begränsa och kontrollera tillträdet för olika kattegorier av personal.

Nätaggregat

Interlocksystemen drivs antingen med 12 V DC eller 24 V DC. För strömförsöjningen finns det nätaggregat med olika kapacitet. Det finns även nödströmsaggregat att tillgå vid strömavbrott.