Decentraliserat Interlocksystem

Decentraliserat Interlocksystem är det perifera systemet som har utformats för att styra upp till 8 dörrar respektive grupper av dörrar med maximalt 8 dörrar vardera. Alla komponenter inom systemet är anslutna med plugg in kablar med RJ45-kontakter. Med undantag för kabeln till nätaggregatet som är fast.

Fördelar:

Det perifera interlocksystemet är det mest flexibla typen av styrsystem på marknaden. Den modulära strukturen erbjuder stora möjligheter att uppfylla extraordinära och flexibla lösningar. Ingen programmering krävs utan dörrarnas funktion ställs in via dip- switchar som sitter i själva terminalerna.

Funktion:

Dörrarna i förreglingssystemet styrs direkt av kontrollterminaler som sitter vid sidan av dörrarna. Beroende på antalet dörrar i systemet och deras rumsliga placering, kan 1 till max. 4 dörrar anslutas till en fördelningbox. Fördelningsboxarna fungerar som knutpunkter mellan kontrollterminalerna och är sammankopplade med plugg-in kablar som ansluts till var och en av sina respektive dörrar. Varje dörr behöver minst en kontrollterminal.

I det fall dörren skall styras från båda sidor, måste en manöverterminal monteras på andra sidan av dörren. Eftersom manöverterminalen styrs av kontrollterminalen behöver den inte vara så komplicerad uppbyggnad.

Dörrens låsanordning som kan vara en hållmagnet, elektriskt lås etc. ansluts direkt till kontrollterminalen.

Alla kontrollkablar, även den till låsanordningen, är enkla platta kablar med RJ45-kontakter. Vid behov är det möjligt att förlänga dem med en skarvkontakt till en maximal längd på 15 m.

Systemet kan också integreras i en anläggning med ett övergripande ledningssystem för speciella funktioner som tillgång till olika typer av information om status, inpasseringskontroll etc.

>>>Kontakta oss för gratis rådgivning

Decetraliserat Interlocksystem

Kontrollterminal ST3

Kontrollterminalen ST3 är den viktigaste komponenten i det decentraliserade Interlocksystemet. Här bestämmer man relationen mellan de olika dörrarna i systemet med hjälp av DIP switchar. Ingen programmering krävs.

Manöverterminal BT3

Manöverterminalen BT3 är normalt extra terminal när dörren ska manövreras från båda sidorna av dörren. Manöverterminalen ansluts till kontrollterminalen med med platt kabel med RJ45-kontakter.

Fördelningsbox VK3

Fördelningsboxen VK3 är utformad för 1 till maximalt 4 dörrar. Kablarna till både kontrollterminalen, manöverterminalen och strömkabeln är enkelt att ansluta via snabbkontakter. I boxen finns extra plats för reläer som kan behövas till andra funktioner.

Anslutningskablar

Alla kablar till terminalerna och låsenheterna ansluts med hjälp av platta kablar med RJ45-kontakter. Kablarna med kontakterna är tydligt utmärkta med olika färger för att förebygga felkopplingar vid installationen.