Mekanisk timer för skjutdörrar

Mekanisk timer för skjutdörrar har en inbyggd justerbar fördröjningstid för stängning av dörren. Hur länge som dörren ska stå öppen beror på stängningskraften hos stängningsanordningen t.ex. DICTAMAT 50, som drivs med fjäderkraft och den mekaniska timern. Detta ger en bekväm drift av skjutdörren, utan strömförbrukning, utan elektriska installationer.

Skjutdörrar som är utrustade med DICTAMAT 50 stängs så snart de släpps. Men om en dörr ska hållas öppet ett tag, t.ex. vid lastning eller lossning av gods håller den mekaniska timern skjutdörren i öppet läge.

Den mekaniska timern använder samma funktionella princip som den hydrauliska dörrtillslutaren men med motsatt resultat. En ventil i cylindern begränsar flödet av oljan. Detta avgör den tid som rullspaken håller kvar fångkroken och dörren kan stängas. Fördröjningstiden är justerbar.

>>>Läs mer här:

>>> Kontakta oss här för gratis rådgivning:

Egenskaper:

  • Mekanisk timer för skjutdörrar är ett bekvämt sätt att styra skjutdörrar och är helt mekanisk utan strömförsörjning
  • Används i kombination med en mekanisk dörrstängare när dörren ska hålla öppen en stund, t.ex. vid ut och inpassering med gods
  • Monteras i skjutdörrens öppna läge
  • Följer samma funktionella princip som för  en hydraulisk dörrtillslutare men med motsatt resultat: en ventil i cylindern begränsar oljans flödeshastighet. Detta avgör den tid för när rullspaken börjar att lämna kroken och dörren kan stängas
  • Justerbar fördröjningstid
  • Den totala öppningstiden beror också på stängningskraften hos den monterade stängningsanordningen

Video - Skjutdörrstängare DICTAMAT 50 med mekaniska timer: