RTS -den osynliga Grind & Dörrstängaren

RTS -den osynliga grind & dörrstängaren används vanligtvis av optiska -eller säkerhetsskäl. Installationen är dold i grinden eller dörren och är därför den nästan osynlig. Stängningshastigheten är justerbar och beroende på monteringssituationen kan den öppnas upp till 180°.

>>>Läs mer här

RTS -den osynliga grindstängaren

Fördelar med RTS -den osynliga Grind & Dörrstängaren:

 • Är praktiskt taget osynlig när den är inbyggd i grinden och bara kopplingen kan ses när grinden är öppen
 • RTS används främst till utomhusgrindar som gårdsgrindar och till entrégrindar till industrianläggningar men passar även bra till vanliga dörrar
 • En perfekt lösning för entrégrindar till industrier som har accesskontroll för sin personal
 • Inbyggd installation skyddar den för väder och vind och gör den i princip vandalsäker
 • Den speciella kopplingen är väderbeständig och är flexibel så att RTS kan användas med olika typer av gångjärn
 • Grinden-dörren kan öppnas upp till 180° beroende på montageläge och typ av gångjärn

Modeller och tillbehör:

 • Det finns flera modeller av RTS för olika typer av grindar och dörrar:
  • RTS-d och RTS-e: För grindar, stål -och aluminiumdörrar
  • RTS-t och RTS-u: För stål -och aluminiumdörrar med olika infästning än ovanstående
  • RTS-v passar till trädörrar
 • Tillbehör
  • Vi har ett tillbehör i form av ett beslags-kit för eftermontering som ska monteras utanpå grinen. Det passar till typ RTS -e.

Några applikationsexempel för RTS:

Vi hjälper gärna till med att ge dig råd om vilken modell som passar dig bäst! Kontakta oss här för service och råd!