DICTATORS system för renrum växer på den Skandinaviska marknaden!

Med uppdaterade och nya produkter blir ännu flera lösningar möjliga.

DICTATORS kontrollsystem används i många olika branscher över hela Skandinavien. De används överallt från säkerhetsslussar till laboratorium -och renrumsmiljöer på grund av att system är lätta att installera och använda.

Installation och programmering görs på plats. Programmeringen görs enkelt via dipswitschar direkt på kontrollterminalen. De flesta anslutningarna är kablar av Ethernettyp med RJ45-kontakter.

control-terminal-emergency-stop-interlock-system

Kontrollterminal

Kunder/projekt:

Cenova i Mjölby specialiserar sig på packing till sjukhusprodukter använder ett interlocksystem mellan korridorer, omklädningsrum och ren rum.

Andra projekt inkluderar slussar i Oslos sjukhus, maskinrum i Danmark, kemiska tillverkare och labrum/ biologiska företag i Sverige

Ytterligare komponenter:

Tillsammans med interlocksystemet erbjuder Dictator även dörrlåsningsenheter, magneter och dörröppnings- och dörrstängingssystem.

Två renrumsdörrar med kontrollterminaler

Kontrollterminal med magnet inbyggd i handtaget och dörrstängare över dörren