Dørlukker for branndører

Dørlukker for branndører og brannvern ha i flere tiår vært et av DICTATOR's viktigste kjerneområder.

Spesielt for applikasjoner med brannvernfunksjon er kvalitet og pålitelighet av avgjørende betydning i produktene som brukes. Vi har i flere tiår erfaring med kontinuerlig utvikling av komponentene våre for å sikre den langsiktige funksjonaliteten til våre løsninger.

DICTATOR tilbyr et bredt spekter av forskjellige komponenter for å drive nye eller allerede installerte branndører. Avhengig av kundens krav har DICTATOR komponenter som kan brukes til å løse individuelle problemer, eller som kan kombineres og utformes av DICTATOR's teknikere til helautomatiske løsninger.

Vi kan automatisere små skyvedører opp til store og virkelig tunge brannverndører. Våre produkter er selvfølgelig godkjent i henhold til gjeldende markeds standarder.

Dørlukker for branndører - Teknisk service og rådgivning:

> Vi hjelper deg med å velge riktig operatør for branndøren din, og vi kan også utvikle en komplett plan for dør-systemet

DICTATAMAT 650

Automatik for branndører og skyve porter

Det finnes mange forskjellige typer og modeller av DICTATOR's automatiske dørlukkere for skyve-branndører. Hvilken modell som er mest egnet avhenger av vekten og dimensjonene på døren.

Halvautomatisk dørlukker for branndører

Den halvautomatiske dørlukker for skyvedører er den økonomiske varianten. Der døren må åpnes manuelt og deretter lukkes automatisk med en kontrollert hastighet.

Kontrollsystem for automatisk dørlukkere

DICTATOR tilbyr flere godkjente alternative kontrollsystemer for å kontrollere og kontrollere branndører. Modellen som trengs, avhenger av funksjonene som kreves, ønsket komfort som kreves og hvordan utstyret skal monteres.

Fjærruller og hydrauliske dempere

Fjærrullene og spjeldene for branndører kan ettermonteres til allerede installerte dører eller kombineres med andre brannvernkomponenter for et komplett system.

Sikkerhets- og kontrollenheter

DICTATOR tilbyr et stort antall sikkerhets- og kontrollenheter som sikrer at branndørene fungerer som de skal og beskytter både mennesker og materialer.