Løsninger for branndører

Løsninger for branndører inkluderer ofte Hold-open systemer som må fungere helt pålitelig når brannalarmen slukkes. Hold åpne systemer er nødvendig for å lukke dørene i tilfelle brann og holde dem lukket for å hindre at brannen og røyken sprer seg. Systemene utløses ofte av røykvarslere eller i noen tilfeller manuelt.

DICTATOR har i mange år spesialisert seg på å løse denne typen problem i fast eiendom med sikkerhetsløsninger for brann. Så som I kommersielle eiendommer som kontorer, sykehus, skoler, hoteller, teatre, kjøpesentre, etc.

Utskifting av gamle hold-åpne systemer øker sikkerheten på en skole

Orange School i Wiesbaden, Tyskland, har installert branndører mellom trapper og de ulike korridorene som fører inn i klasserommene. For ikke å hindre tilgang til klasserom i vanlig skoletid, holder elektromagnetene branndørene åpne. Røykvarslere som slår alarm i tilfelle brann, strømforsyningen til holdermagnetene kuttes av og dørene lukkes automatisk.

Løsning med et hold-open-system i Ex-miljø

- i det nybygde kjemiske lageret ved Universitetet i Göttingen.

Under en grunnleggende oppussing og restrukturering av kjemiavdelingen ved Universitetet i Göttingen ble det bygget et helt nytt sentralt oppbevaring-rom for alle kjemikaliene som trengs for undervisning og forskning. Øverst på listen over krav var sikkerhetsaspektet. DICTATOR fikk i oppgave å løse dette. Sammen med oppgaven att løse dette og med å integrere systemene i lagerhuset med universitetkomplekset var en stor utfordring.

>>> Lær mer

Det nye lageret for kjemikalier ved Universitetet Göttingen

Branndører med Ex-safe DICTATOR hold-open system

Strømforsyninger og reléutstyr utenfor det farlige området