Lösningar för branddörrar

Lösningar för branddörrar inehåller ofta Hold-open-system som måste fungera helt tillförlitligt när brandlarmet går. Hold open systemen är nödvändiga för att stänga dörrarna vid brand och hålla dem stängda för att förhindra att branden och röken sprider sig. Systemen utlöses ofta av brandvarnare eller manuellt i vissa fall.

DICTATOR är sedan många år specialist på att lösa den här typen av problem i fastigheter med säkerhetslösningar för brand i komersiella fastigheter som kontor, sjukhus, skolor, hotell, teatrar, köpcentra  etc.

Utbyte av gamla hold-open-system ökar säkerheten i en skola

På Oranienskolan i Wiesbaden, Tyskland, har man installerat branddörrar mellan trappuppgångar och de olika korridorerna som leder in klassrummen. För att inte hindra tillgången till klassrummen under normal skoltid håller elektromagneter branddörrarna öppna. Via rökdetektorer som larmar i händelse av brand, bryts eltillförseln till hållmagneterna och dörrarna stängs automatiskt.

Lösning med ett hold-open-system i Ex-miljö

i det nyabyggda lagret för kemikalier på Universitetet i Göttingen.

Under en grundläggande ombyggnad och en omstruktureringen av kemiavdelningen vid Universitetet i Göttingen, byggdes ett helt nytt centralförråd för alla de kemikalier som behövs för undervisning och forskning. Överst på kravlistan var säkerhetsaspekten som DICTATOR fick uppdraget att lösa. Detta och tillsammans med uppgiften att integrera förrådshuset med universitetskomplexet var en stor utmaning.

>>> Läs mer

Det nya lagret för kemikalier på Universitet Göttingen under buggnation

Branddörrar med Ex-säkert DICTATOR hold-open system

Nätaggregat och reläutrustning utanför det farliga området