Lösningar för branddörrar

Lösningar för branddörrar innehåller ofta Hold-open system som måste fungera helt tillförlitligt när brandlarmet går. Ett hold-open system är nödvändigt för att stänga dörrarna vid brand och hålla dem stängda för att förhindra att brand och rök sprider sig. Brandvarnare utlöser oftast systemen och i vissa fall även med manuella alarmknappar.

DICTATORS lösningar:

DICTATOR är sedan många år specialist på att lösa den här typen av problem. Vi utarbetar optimala och säkra klösningar för alla fastigheter som kräver säkerhetslösningar för brand. Alltid i enlighet med gällande normer och föreskrifter. Exempel på kommersiella fastigheter som har krav på brandlösningar är kontor, sjukhus, skolor, hotell, teatrar, köpcentra etcetera.

Teknisk support:

Vår experter hjälper dig gärna med att utarbeta den optimala lösningen för just ditt behov.

>>> Kontakta oss för gratis rådgivning

Utbyte av gamla hold-open system ökar säkerheten i en skolbyggnad

På Oranien-skolan i Wiesbaden, Tyskland, har man installerat nya branddörrar mellan trappuppgångarna och de olika korridorerna som leder in till själva klassrummen.

Elektromagneter håller branddörrarna öppna för att inte hindra tillträde till lokalerna under normal skoltid. Rökdetektorer larmar i händelse av brand och bryter eltillförseln till håll-magneterna. Dörrarna stängs då automatiskt för att förhindra att rök och eld sprider sig.

>>> Läs mer här

En lösning med ett hold-open system i Ex-miljö

I det nybyggda lagret för kemikalier på Universitetet i Göttingen har DICTATOR löst ett brandsäkerhets problem.

En grundlig ombyggnad och en stor omstruktureringen av kemiavdelningen vid Universitetet i Göttingen i mellersta Tyskland var helt nödvändig. Ett nytt centralförråd behövde byggas för alla de kemikalier som är nödvändiga för universitetets undervisning och forskning.

Höga krav på brandsäkerheten:

Överst på kravlistan var brandsäkerheten i det nybyggda lagret för kemikalier. DICTATOR var den firma som fick uppdraget att lösa detta säkerhetsproblem. Tillsammans med uppgiften att integrera det nya förrådshuset med universitetsbyggnadens övriga säkerhetssystem, var det här en stor utmaning för oss att lösa.

>>> Läs mer

Det nya lagret för kemikalier under bygnation, Universitetet Göttingen

Branddörrar med Ex-säkert hold-open system

Nätaggregat och reläutrustning placerade utanför det farliga området