Lösningar för branddörrar

Lösningar för branddörrar innehåller ofta Hold-open system som måste fungera helt tillförlitligt när brandlarmet går. Ett hold-open systemen är nödvändigt för att stänga dörrarna vid brand och hålla dem stängda för att förhindra att brand och rök sprider sig. Systemen utlöses ofta av brandvarnare eller i vissa fall med manuella alarmknappar.

DICTATORS lösningar:

DICTATOR är sedan många år specialist på att lösa den här typen av problem. I alla fastigheter som kräver säkerhetslösningar för brand utarbetar vi säkra lösningar. I till exempel kommersiella fastigheter som kontor, sjukhus, skolor, hotell, teatrar och köpcentra.

Teknisk support:

>>> Kontakta oss för gratis rådgivning

Utbyte av gamla hold-open system ökar säkerheten i en skolbyggnad

På Oranienskolan i Wiesbaden, Tyskland, har man installerat branddörrar mellan trappuppgångarna och de olika korridorerna, som leder in till klassrummen.

För att inte hindra tillgången till lokalerna under normal skoltid håller elektromagneter branddörrarna öppna. Via rökdetektorer som larmar i händelse av brand, bryts eltillförseln till håll-magneterna och dörrarna stängs automatiskt.

Lösning med ett hold-open system i Ex-miljö

- i det nybyggda lagret för kemikalier på Universitetet i Göttingen.

En grundlig ombyggnad och en stor omstruktureringen av kemiavdelningen vid Universitetet i Göttingen i mellersta Tyskland, var nödvändig. Det byggdes ett helt nytt centralförråd för alla de kemikalier som behövs för undervisning och forskning.

Krav på brandsäkerhet:

Överst på kravlistan var säkerheten i det nybyggda lagret för kemikalier. DICTATOR var den firma som fick uppdraget att lösa säkerheten. Tillsammans med uppgiften att integrera förrådshuset med universitetskomplexets säkerhetssystem var detta en stor utmaning för oss.

>>> Läs mer

Det nya lagret för kemikalier under bynnation, Universitetet Göttingen

Branddörrar med Ex-säkert hold-open system

Nätaggregat och reläutrustning utanför det farliga området