Lösningar för branddörrar

Lösningar för branddörrar innehåller ofta produkter för hold-open system som håller dörrarna öppna och som måste fungera helt tillförlitligt när brandlarmet går. Ett hold-open system är nödvändigt för att stänga dörrarna vid brand och hålla dem stängda för att förhindra att brand och rök sprider sig i fastigheten. Det är brandvarnare som oftast utlöser systemen och i vissa fall kan larmet utlösas via en manuella larmknapp.

DICTATORS lösningar för branddörrar:

DICTATOR är sedan många år specialist på att lösa den här typen av problem. Vi utarbetar optimala och säkra lösningar för alla typer av fastigheter som kräver säkerhetslösningar för brand. Alltid i enlighet med gällande normer och föreskrifter. Exempel är kommersiella fastigheter som har krav på brandlösningar som kontor, sjukhus, skolor, hotell, teatrar, köpcentra etcetera.

Lösningar för branddörrar -Teknisk support:

Våra experter hjälper dig gärna med att utarbeta den optimala lösningen med styrning av branddörrar för just ditt behov.

> Kontakta oss för gratis rådgivning

> Ta en titt i vår guidebok för hold-open systems här!

Läs vår broschyr Hold-Open Systems

Lösningar för Branddörrar - Utbyte av gamla hold-open system ökar säkerheten i en skolbyggnad:

På Oranien-skolan i Wiesbaden, Tyskland, har man installerat nya branddörrar mellan trappuppgångarna och de olika korridorerna som leder in till själva klassrummen. Självklart för att öka säkerheten vid en eventuell brand.

Elektromagneter håller branddörrarna öppna för att inte hindra tillträde till lokalerna under normal skoltid. Rökdetektorer larmar i händelse av brand och bryter eltillförseln till håll-magneterna. Dörrarna stängs då automatiskt för att förhindra att rök och eld sprider sig i fastigheten.

> Läs mer här

Lösningar för Branddörrar - Hold-open system i Ex-miljö i det nybyggda lagret för kemikalier på Universitetet i Göttingen:

En grundlig ombyggnad och en stor omstruktureringen av kemiavdelningen vid Universitetet i Göttingen i mellersta Tyskland var helt nödvändig. Ett nytt centralförråd behövde också byggas för alla de kemikalier som är nödvändiga för universitetets undervisning och forskning.

Höga krav på brandsäkerheten:

Överst på kravlistan var brandsäkerheten i det nybyggda lagret för kemikalier. DICTATOR var den firma som fick uppdraget att lösa detta säkerhetsproblem. Uppgiften att integrera det nya förrådshusets brandsystem med universitetsbyggnadens övriga säkerhetssystem, var en stor utmaning för oss som vi lyckades lösa.

> Läs mer här

Det nya lagret för kemikalier under bygnation, Universitetet Göttingen

Branddörrar med Ex-säkert hold-open system

Branddörrar till "Teater De Kom" i Nieuwegein, Nederländerna