DICTATORS system för renrum växer!

DICTATORS system för renrum växer på den Skandinaviska marknaden. Med uppdaterade och nya produkter blir det nu möjligt för oss att lösa flera dörr-slussproblem med våra Interlocksystem. Systemen används idag i många olika branscher över hela Skandinavien, främst för säkerhetsslussar till laboratorie -och renrumsmiljöer.

De är väldigt lätta att installera och använda. Installation och programmering görs på plats. Ingen centralenhet som behöver komplicerad programmering ingår utan funktionerna ställs enkelt in via dipswitchar direkt i kontrollterminalerna.

Enheterna ansluts via färdiga kablar med RJ45 kontakter vilket gör att det går mycket enkelt och snabbt att installera och att få att fungera. Kontrollenheterna för dörrarna har olika nivåer för säkerheten t.ex. med nödstoppsfunktioner och går också att anpassa till passersystem.

Det finns system som är centraliserade för slussar där dörrarna ligger när och ett denaturaliserat system för hel våningsplan etc.

>>>Kontakta oss här

Kontrollterminal

Kunder/projekt:

Cenova AB i Mjölby är specialiserade på förpackningar för sjukhusprodukter och använder ett Interlocksystem mellan korridorer, omklädningsrum och renrum. Andra projekt inkluderar slussar på Oslos sjukhus, maskinrum i Danmark, kemitillverkare och labbrum för biologiska företag i Sverige

Ytterligare komponenter:

Tillsammans med Interlocksystemen erbjuder DICTATOR även elektriska dörrlås, elektromagneter och inpasseringssystem och övrig utrustning för att kunna erbjuda kompletta system.

Två renrumsdörrar med kontrollterminaler

Kontrollterminal med magnet inbyggd i handtaget och dörrstängare över dörren