Centraliserat Interlocksystem

Egenskaper:

Centraliserat Interlocksystem är speciellt konstruerat för installationer med upp till 5 dörrar. Det kan utökas till 8 dörrar. De styrkretskort som ingår i systemet är inte placerade i själva terminalerna utan är placerade i det centrala systemets centralbox.

Fördelar:

Det centraliserade interlock-systemet är den idealiska lösningen för små system där alla dörrar är placerade nära varandra. Systemet består av några huvudkomponenter som kan monteras och "programmeras" med extremt liten ansträngning. Bredvid de grundläggande funktionerna kan många extra funktioner läggas till i systemet vid behov.

Grundläggande uppsättning:

I det centrala interlock-systemet är alla manöverterminaler och låsenheter på dörrarna direkt anslutna till den centrala styrenheten. Manöverterminaler som är placerade på båda sidor av dörrarna har ingen egen kontrollfunktion utan den är monterade i själva centralboxen.  Manöverterminalerna BTZ endast två RJ45-uttag:
Grön: styrkabel från centralenheten.
Gul: anslutningskabel till andra terminaler BT3.

Den andra manöverterminalen är identisk med den av det perifera systemet. Låsanordningen ansluts även direkt till den centrala styrenheten via en blå-markerad kabeln som är inkopplad i centralrenheten i det avsedda RJ45-uttaget. Den andra änden av kabeln har 4 ledningar av olika färger för att ansluta låsanordningen.

Strömmen 24V DC tillhandahålls av ett strömaggregat som bara är att plugga in centralenheten. Strömaggregatet ansluts till ett vanligt vägguttag 230 V AC.  Alla styrkablar, även kabeln till låsanordningen är enkla platta kablar med RJ45-kontakter. Det behövs inte någon extra strömkabel till terminalerna som i det decentraliserade systemet.

> Kontakta oss för gratis rådgivning

Centraliserat Interlocksystem

Centralenhet RJ

Centralenhet RJ

I det centraliserade interlock-systemet har den centrala kontrollenheten RJ den viktigaste funktionen. Det krävs en centralenhet till varje system som kan styra upp till 5 dörrar.

Manöverterminal BTZ

Det krävs att minst en manöverterminal BTZ monteras på varje dörr i systemet. BTZ är utrustad antingen med ett nyckellås eller med ett RFID system för ett transponder chip.

Manöverterminal BT3

Manöverterminalen BT3 är normalt extra terminal när dörren ska manövreras från båda sidorna av dörren. Manöverterminalen ansluts till kontrollterminalen med med platt kabel med RJ45-kontakter.

Anslutningskablar

Alla kablar till terminalerna och låsenheterna ansluts med hjälp av platta kablar med RJ45-kontakter. Kablarna med kontakterna är tydligt utmärkta med olika färger för att förebygga felkopplingar vid installationen.