Puffer för skjutdörrar skjuter ut dörrbladet ur väggfickan

Puffer för skjutdörrar är den optimala lösningen - om problemet är att dörrhandtaget för att stänga dörren sitter dolt på sidan av dörrbladet.

Om dörren inte öppnas helt kan dyrbar bredd av passagen gå förlorad. I värsta fall, särskilt för barriärfri byggnad, kan detta kräva en bredare, dyrare dörr.

DICTATORS release buffer,  eller "Puffer", är en enkel och tillförlitlig lösning på detta problem. Vanligtvis monteras frigöringsbufferten osynligt i dörrens bakre kant. När du öppnar dörren träffar magnetbufferten på kolvstången en motplatta. Detta håller samtidigt dörren i öppet läge.

Om du vill stänga dörren, behöver du bara trycka lätt mot dess kant och den integrerade fjädern kommer att skjuta ut ur väggfickan så långt att handtaget är tillgänglig igen.

Egenskaper:

  • Finns med två olika fjäderkrafter
  • Modellen med 85 N installeras normalt i de flesta dörrar
  • Slaglängd 20 mm
  • Den starkare versionen med 135 N bör endast väljas om dörren inte går smidigt, t.ex. en dörr som går trögare p.g.a. tätningar
  • Installeras osynligt i dörrens öppningskant

Funktion:

  • När du öppnar dörren träffar magnetbufferten på kolvstången en motplatta och håller dörren öppen
  • För att stänga dörren, tryck bara lätt mot kanten av dörrbladet och den integrerade fjädern kommer att trycka dörren ut ur väggfickan en liten bit så att det integrerade handtaget blir tillgängligt.

> Läs mer här:

> Kontakta oss här för gratis rådgivning

Puffer för skjutdörrar

Release Buffer