Dörrtillslutare V 1600 godkänd för branddörrar.

V 1600 godkänd i barnd- och/eller rökskyddsdörrar

Dörrtillslutare V 1600 godkänd för branddörrar. Slutligen fick vi det generella typgodkännandet, abZ för V 1600 för brand och/eller rökskyddsdörrar.        abZ Z-6.100-2502 - Generellt byggodkännande (General building approval)

På vår Tyska hemsida, under Products V 1600 / V 1600F, hittar du en uppdaterad PDF. Filen innehåller all installationsinformation och fullständig dokumentation sammlad, för att inga relevanta dokument ska saknas.

  1. Tillverkarens godkännande
  2. Installations instruktion
  3. AbP och abZ godkännande

> Klicka här för att se informationen

Vi behåller tills vidare både AbP och det nya abZ godkännandet:

Så länge som vi behöver leverera V 1600 F med det gamla Ü -märket kommer dessa märkningar att finns kvar parallellt.

Så fort vi fått den nya Ü -märket från MPA NRW och är tillåtna att märka våra dörrtillslutare med det, kommer vi bara att använda abZ. Vi hoppas att kunna meddela detta inom kort.

Eftersom V 1600 med 50N har en justerbar fjäder och nu är integrerad i det nya godkännandet, måste vi göra några mindre ändringar i installations-beskrivningen.

Som tidigare med AbP är det också nödvändigt med det nya abZ att dörrtillslutaren är inkluderad med dörren, när den ska testas för godkännande, för att dörrtillverkarens deklaration ska godkännas.V 1600 godkänd i brand- och/eller rökskyddsdörrar

Vi jobbar för närvarande hårt med dörrtillverkare med anledning av det nya ab. Vår förhoppning är att vi ska få flera dörrmodeller godkända och dokumenterade med vår dörrtillslutare V 1600 50 N.

"European doors" enligt EN 16034:

Vi försöker också att få med våra dörrtillslutare i dokumentationen för "European doors" enligt EN 16034.

En nationell abZ är inte längre nödvändig för dessa dörrar och de behöver heller inte märkas med DIBt godkännande eller Ü -märket, men de behöver ha en produktspecifikation och vara CE -märkta.

> Kontakta oss här