Lösningar med Dörrbroms

Lösningar med Dörrbroms - Problem på grund av att dörrar öppnas för snabbt är vanligt!

PROBLEMET:

Många byggnader har dörrar som öppnas utåt. Om dessa dörrar kastas upp av vindbyar eller vårdslös öppning kan allvarliga skador uppstå.

Möjliga konsekvenser av en okontrollerad dörröppning:Dörren blåses upp av vinden och slår mot byggnadens fasad eller mot något nära dörren, som en bil eller till och med en person. Resultatet: utslitna gångjärn, skadad portstängare, krossade glasrutor vid glasdörrar, skadade husfasader etc. Och i värsta fall kan dörren till och med träffa någon som går förbi eller slitas ur handen på den som öppnar den, vilket kan leda till personskador.

LÖSNINGEN:

DICTATORS dörrbroms förhindrar okontrollerad öppning av gångjärnsdörrar och fönster. De saktar ner dörrar / fönster som öppnas för snabbt och begränsar deras öppningsvinkel. På så sätt förhindrar de skador på dörr / fönster och gångjärnen.

> Till produkten

> Kontakta oss

Läs vår Broschyr Back Checks

Trasig entre'dörr som skadats p.g.a. kraftig blåst.

Användningsområden för en hydraulisk Dörrbroms:

Entrédörrar: Vind eller drag kan göra att man tappar taget och dörren slår mot fasaden, väggen eller i värsta fall någon som passerar. Dörrbromsen hjälper till att förhindra skador som knäckta gångjärn eller trasiga dörrstängare, tillsammans med eventuella personskador.

Industribyggnader: Problem uppstår också ofta med ytterdörrar i industribyggnader. Om dessa öppnas på grund av vinden kan det utgöra en säkerhetsrisk. Dörrbromsen säkerställer säkerheten genom att sakta ner dörren så snart dörrens hastighet blir för snabb.

Offentliga byggnader: Högfrekventerade dörrar i offentliga byggnader: stadshus, mässor, offentliga toaletter etc. kan ofta öppnas för mycket på grund av vårdslös hantering. Dörrbromsen är det perfekta alternativet till dörrstopp här, eftersom de inte utgör någon snubbelrisk. De skyddar också dörren och dess beslag.

Skolor & daghem: Dörrar i skolor och daghem utsätts ofta för att barn vill rusa ut som vill lämna byggnaden så fort som möjligt. Dörrbromsen förhindrar en okontrollerad öppning som orsakar skador på dörren, tillsammans med eventuella skador på elever och lärare.

Butiker: Butiker har ofta stora glasdörrar. Dessa tunga dörrar kan snabbt bli en fara för förbipasserande om hastigheten blir för hög på grund av vind, drag eller om de öppnas vårdslöst.

Fönster: Speciellt i byggnader där fönster används ofta kan vind, drag och slarv leda till skador, vilket ofta resulterar i höga reparationskostnader. En Dörrbroms är ofta den perfekta lösningen i detta fall, och kan också enkelt installeras på de flesta typer av fönster.

Dörrbroms som förhindrar skada på entrédörrar i en blåsig passage

> Läs mer

Dörrproblem på Knivsta Centrum för Idrott & Kultur blev lösta med DICTATORS dörrbroms

> Läs mer

Dörrbroms skyddar glasdörren, beslag och fasaden till en exklusiv butik

> Läs mer