Lösningar med Interlocksystem

Lösningar med interlocksystem används oftast för renrum, laboratorier och i sjukhusmiljö. DICTATORS interlocksystem utmärker sig av att de är lätta att installerar och av att de inte behöver någon komplicerad programmering. Funktionerna ställs istället enkelt in via dipswitchar.

De olika enheterna ansluts via färdiga kablar med RJ45 kontakter vilket gör att det går mycket enkelt och snabbt att installera systemen och få dem att fungera.

Den stora fördelen med DICTATORS system är att de inte innehåller en centralenhet som kräver komplicerad programmering! Enkla dipswitchar gör programmering mycket lätt.

Det finns system för en centraliserad lösning där dörrarna sitter väl samlade viket blir mycket prisvärt. En lösning med ett decentraliserat system lämpar sig bäst där det är längre avstånd mellan dörrarna.

Vi hjälper gärna till och utformar ditt interlocksystem för en optimal lösning.

>>> Kontakta oss här för rådgivning

Lösning med Interlocksystem på sjukhus

Infektioner som förvärvas på ett Sjukhus blir ett allt vanligare fenomen. På Medisch Centrum Leeuwarden-MCL Harlingen, i norra Nederländerna uppdaterade man operationsavdelningen på andra våningen med DICTATORS interlocksystem. Detta säkerställer att dörrar till vissa områden endast kan öppnas när andra dörrar är stängda. Detta förhindrar vårdslös spridning av bakterier.

Renrum utrustade med Interlocksystem

>> Läs mer

Interlocksystem för renrum

>> Läs mer

Interlocksystem för renrum

>> Läs mer