Lösningar med Interlocksystem

Lösningar med Interlocksystem är ofta använda för renrum inom industrin, på laboratorier och i sjukhusmiljö. DICTATORS interlocksystem utmärker sig av att de är lätta att installerar och av att de inte behöver någon komplicerad programmering. Funktionerna ställs istället enkelt in via DIP-switchar i kontrollenheten.

Systemens olika enheterna ansluts via färdiga kablar med RJ45 kontakter, vilket gör att det går mycket enkelt och snabbt att installera systemen och få dem att fungera.

Lösningar med Interlocksystem - Fördelarna:

Den stora fördelen med DICTATORS system är att de inte innehåller en centralenhet som kräver en komplicerad programmering! Enkla DIP-switchar i kontrollenheterna gör programmering mycket lätt och enkel att ändra vid behov.

Dessa fördelar gör att systemen är både billiga att köpa, installera och driftsätta!

Lösningar med Interlocksystem - Olika system:

Det finns system för en centraliserad lösning där dörrarna sitter väl samlade, viket blir mycket prisvärt. En lösning med ett decentraliserat system lämpar sig bäst där det är längre avstånd mellan dörrarna.

Det finns även system som är speciellt anpassade för Ex-miljö.

Teknisk support och rådgivning:

Vi hjälper gärna till att utformar ditt interlocksystem efter dina önskemål och krav, för en optimal lösning. Både tekniskt och inte minst i ekonomiska termer.

> Kontakta oss här för gratis rådgivning

Sluss med två dörrar

Lösning med Interlocksystem på Medicinskt Centrum

Infektioner som allt oftare förvärvas på sjukhus håller på att bli ett allvarligt och allt mer vanligt problem på många ställen. På sjukhuset Medicinskt Centrum Leeuwarden-MCL Harlingen, som ligger i norra delen av Nederländerna, uppdaterade man hela operationsavdelningen, som ligger på andra våningen, med DICTATORS interlocksystem.

Systemet säkerställer att dörrar till vissa områden endast kan öppnas när andra dörrar är stängda. Detta förhindrar en oavsiktlig spridning av bakterier vilket underlättar arbetet väsentligt på operationsavdelningen och hela sjukhuset.

> Läs mer om lösningen här

Renrum på läkemedelsföretag utrustat med Interlocksystem

> Läs mer

Interlocksystem för ett Apotek på en Universitetsklinik

> Läs mer