Plastrulle 060030 ur vårt program

Plastrulle 060030 ur vårt program - Leverans är endast möjlig för större kvantiteter och med ett mycket högre pris.

Plastrullarna är avsedda för hissskjutdörrar DICTATOR's plastrullar för skjutdörrar är tillverkade med ingjutna kullager. De finns med olika diametrar och spår.

Plastrulle 060030 ur vårt programFörsäljningen av denna plastrulle med diameter 64 mm har minskat stadigt under de senaste åren. Vårt lager är nu uttömt. För att förbli prismässigt attraktiva hade vi behövt köpa minst 1 000 plastrullar. Baserat på de senaste försäljningssiffrorna skulle detta ha räckt i minst 10 år.

Vi har därför beslutat att ta bort denna rulle från vårt program. Övriga plastrullar finns dock kvar i programmet > Se här.

Vi har dock fått information från vår kund Hauer, som tidigare köpt rullarna av oss, att de nu får dessa rullar från en annan leverantör.  Så, de kan nu leverera dessa plastrullar om det skulle behövas.

Plastrulle 060030 är fortfarande tillgänglig:

- Under vissa förutsättningar kan vi fortfarande leverera dessa rullar
- Priset är nästan fyra gånger vårt tidigare inköpspris.
- Vi måste köpa minst 100 stycken.

Framtida förfarande:

Vi hänvisar kunder som behöver mindre kvantiteter direkt till företaget Hauer - Hissbutiken.
- Om du verkligen behöver större kvantiteter och kan sälja dem till ett mycket högre pris, fråga oss för en offert!

Vi tar nu bort Plastrulle 060030 från vår webbplats:

> Kontakta oss för mer information