Perimeterskydd – Pålitlig och säker stängning av dörrar och grindar utomhus

Läs vår broschyr Perimeter Protection

Pålitlig stängning av dörrar & grindar

Områdesskydd - Dörrar och grindar på platser och områden utomhus bidrar i hög grad till byggnadernas säkerhet.

I många fall bör de alltid stänga tillförlitligt, till exempel för att förhindra obehörig åtkomst eller se till att barn inte oavsiktligt springer ut på gatan.

DICTATORS produkter för Områdesskydd:

Dörrar och grindars rörelse ska vara säkra!

Oavsett vilket syfte dörren eller grinden har, bör den aldrig utgöra en fara: Under inga omständigheter får de vara en fara i sig själv.

De måste vara säkra för både förbipasserande, själva dörren/grinden och dess omgivningar, såsom intilliggande stängsel eller vägg.

Grindstängare DIREKT

Stänger utomhusgrindar och dörrar säkert och tillförlitligt – så långsamt eller snabbt som du vill. Också perfekt för eftermontering.

Dold grindstängare RTS

Perfekt för perimeterskydd eftersom den på ett tillförlitligt sätt stänger entrégrindar om och om igen – vandalsäkert och praktiskt taget osynligt.

Justerbar oljedämpare ÖDR

Säkerställer att gångjärnsgrindar bromsas och stängs med kontrollerad hastighet.

Radialdämpare

För skjutgrindar i sluttningar med en grindoperatör - Den säkerställer att grinden alltid stängs med kontrollerad hastighet även i händelse av fel på operatören.

Områdesskydd i detalj:

Grindstängare DIREKT

Med grindstängare DIREKT är grindar som står öppna ett minne blott från det förflutna. Den justerbara stängningshastigheten och den lugna stängningen utan slutlig smäll förhindrar på ett tillförlitligt sätt skador orsakade av dörrar/grindar som stängs för hårt.

Produktens egenskaper:

  • Stängningshastighet steglöst justerbar
  • Kan användas som standard på dörrblad upp till 1500 mm breda och 100 kg. I många fall högre vikter/större dimensioner möjliga.
  • Modeller med olika slaglängder och stängningskraft för olika dörrstorlekar/vikter och installationsförhållanden
  • Olika färger/ytor/material: grått, vitt, antracit, rostfritt stål AISI 304 och AISI 316L
  • Många olika installationsalternativ tack vare ett brett utbud av fäst-tillbehör

> Ta reda på mer

Exempel på applikationer:

Säkert stängda grindar på daghem tack vare grindstängare DIREKT

Grinden till ett hyreshus stängs säkert tack vare dold dörrstängare RTS

Perimeterskydd

Ingångsgrindar måste alltid vara tillförlitligt stängda på detta daghem så att barn inte kan springa ut på gatan. Med DIREKT stängs grinden automatiskt efter varje öppning, utan risk för skada från en grind som stängs hårt, eftersom stängningshastigheten kan justeras exakt för att passa applikationen.

> Till applikationsexemplet

Gårdens gångjärnsgrind bör alltid stängas på egen hand. Men dörrstängaren bör inte vara synlig. Eftersom vandalism eller till och med oavsiktlig skada på dörrstängaren kan förhindra att den stängs automatiskt. Den inbyggda RTS- dörrstängaren stänger nu porten automatiskt – utan att dra till sig uppmärksamhet.

> Till applikationsexemplet

Kontrollerad öppning av anpassad entrégrind

Ingångsgrind i en sluttning – Säkerhet tack vare DICTATOR's radialdämpare

Höga sug -och vindlaster gjorde att den tunga gångjärnsgrinden öppnades praktiskt taget okontrollerat. Nu säkerställer två justerbara DICTATOR oljedämpare att grinden alltid öppnas långsamt och är bekväm att använda, även med starka vindar.

> Till applikationsexemplet

Skjutbara uppfartsgrindar i sluttningar är vanligtvis utrustade med en operatör, eftersom de är nästan omöjliga att kontrollera för hand. En DICTATOR radialdämpare arbetar tillsammans med operatören och förhindrar att farliga situationer uppkommer. I händelse av fel på operatören styr den portens hastighet under hela resan och säkerställer en säker och långsam stängning.

> Till applikationsexemplet

Mer information Områdesskydd:

Service & Rådgivning

Har du frågor om våra produkter för perimeterskydd eller letar du efter en specifik lösning?

Vi hjälper dig gärna!

> Kontakta oss!

Alla produktdetaljer finns i sektionerna: > Dörrstängare för gångjärnsdörrar/grindar > Hydrauliska  dämpare

Här hittar du våra kataloger för: > Dörrstängare gångjärnsdörrar/grindar, > Hydrauliska dämpare