Dörrstängare för Branddörrar & Portar

Under årtionden har brandskydd varit ett av DICTATORS viktigaste kärnområden. Speciellt för applikationer med brandskyddsfunktion är kvalitet och tillförlitlighet av en avgörande betydelse hos de ingående komponenterna.

Vi har lång erfarenhet av att kontinuerligt vidareutveckla våra komponenter för att säkerställa en god funktionalitet under lång tid, hos våra lösningar.

Vårt utbud:

DICTATOR erbjuder ett brett utbud av olika komponenter för att driva nya eller redan installerade branddörrar. Beroende på kundens krav så har vi komponenter som kan användas till att lösa enskilda problem eller som kan kombineras och designas till helt automatiska lösningar.

Vi kan automatisera små skjutdörrar upp till stora och riktigt tunga brandskyddsdörrar. Våra produkter är naturligtvis godkända enligt gällande normer på marknaden.

Teknisk service och rådgivning:

>>>Vår tekniska avdelning hjälper gärna till att välja lämplig operatör för din branddörr och kan på begäran också att utarbeta en komplett lösning för systemet.

Branddörstängare För branddörrar & portar

DICTATORS operatör för en skjutdörr till en container med farligt gods

Automatik för Branddörrar & Portar

Det finns många olika typer och modeller av DICTATORS automatiska dörroperatörer för branddörrar. Både för skjutportar och gångjärnsdörrar. Vilken modell som är mest lämplig beror främst på dörrens vikt och dimensioner.

Dörrstängare för Branddörrar

DICTATORS produktutbud erbjuder även dörrstängare för hängda branddörrar. Det möjliggör automatisering av enkel- och dubbeldörrar enligt gällande normer.

Styrsystem för Automatiska Dörrstängare

DICTATOR erbjuder flera godkända styrsystem för att styra och kontrollera branddörrar. Vilken modell som passar bäst beror främst på de funktioner som krävs, vilken önskad komfort som efterfrågas och hur utrustningen ska monteras.

Semiautomatiska Dörrstängare för Branddörrar

De semiautomatiska dörrstängarna för skjutdörrar är ofta den mest ekonomiska lösningen. Dörren måste öppnas manuellt och stängs sedan automatiskt med en kontrollerad hastighet via fjäderkraft.

Fjäderrullar & Hydrauliska Dämpare

Fjäderrullar och dämpare för branddörrar kan enkelt eftermonteras på redan installerade dörrar eller kombineras med andra brandskyddskomponenter för att få ett komplett fungerande system.

Säkerhets- & Manöverenheter

Vi erbjuder ett stort antal säkerhets -och manöverenheter som ser till att branddörrarna fungerar korrekt och skyddar både människor och material.