Dörrstängare för Branddörrar & Portar

Under årtionden har brandskydd varit ett av DICTATORS viktigaste kärnområden.

Speciellt för applikationer med brandskyddsfunktion är kvalitet och tillförlitlighet av en avgörande betydelse hos de använda produkterna. Vi har sedan årtionden erfarenhet av att kontinuerligt vidareutveckla våra komponenter för att säkerställa den långsiktiga funktionaliteten hos våra lösningar.

DICTATOR erbjuder ett brett utbud av olika komponenter för att driva nya eller redan installerade branddörrar. Beroende på kundens krav så har DICTATOR komponenter som kan användas till att lösa enskilda problem eller som kan kombineras och designas av DICTATORS tekniker till helt automatiska lösningar. Vi kan automatisera små skjutdörrar upp till stora och riktigt tunga brandskyddsdörrar. Våra produkter är naturligtvis godkända enligt gällande normer på marknaden.

>>>Vår tekniska avdelning hjälper dig gärna att välja lämplig operatör för din brandskyddsdörr och kan på begäran också att utarbeta en komplett plan för dörrsystemet.

Branddörstängare För branddörrar & portar

DICTATORS operatör för en skjutdörr till en container med farligt gods

Automatik för Branddörrar & Portar

Det finns många olika typer och modeller av DICTATORS automatiska dörrstängare för branddörrar, både för skjutportar och hängda dörrar. Vilken modell som är mest lämplig beror på dörrens vikt och dimensioner.

Dörrstängare för Branddörrar

DICTATORS produktlinje erbjuder  även dörrstängare för hängda branddörrar. De möjliggör automatisering av enkel- och dubbeldörrar enligt gällande normer.

Styrsystem för Automatiska Dörrstängare

DICTATOR erbjuder flera godkända alternativa styrsystem för att kontrollera och styra branddörrar. Vilken modell som behövs beror på vilka funktioner som krävs, vilken önskad komfort som efterfrågas och hur utrustningen ska monteras.

Semiautomatiska Dörrstängare för Branddörrar

De Semiautomatiska dörrstängarna för skjutdörrar är den ekonomiska varianten. Där dörren måste öppnas manuellt och stängs sedan automatiskt med en kontrollerad hastighet

Fjäderrullar & Hydrauliska Dämpare

Fjäderrullarna och dämparna för branddörrar kan eftermonteras på redan installerade dörrar eller kombineras med andra brandskydds komponenter för ett komplett system.

Säkerhets- & Manöverenheter

DICTATOR erbjuder ett stort antal säkerhets -och manöverenheter som ser till att branddörrarna fungerar korrekt och skyddar både människor och material.