Dörrstängare för Branddörrar & Portar

Under årtionden har brandskydd varit en av DICTATORS viktigaste kärnområde.

Speciellt för applikationer med brandskyddsfunktion är kvaliteten och tillförlitligheten av avgörande betydelse hos de använda produkterna. Genom årtionden av erfarenhet och den konsekventa vidareutvecklingen av våra operatörer säkerställer vi den långsiktiga funktionaliteten hos våra produkter.

DICTATOR erbjuder ett brett utbud av olika komponenter för att driva nya och redan installerade branddörrar. Beroende på kundens krav så har DICTATOR enskilda komponenter som kan användas till att lösa enskilda problem eller som kan kombineras till helt automatiska lösningar som är designade av DICTATORS tekniker. Vi kan automatisera små skjutdörrar upp till stora och tunga brandskyddsdörrar.

Vår tekniska avdelning hjälper dig gärna att välja lämplig operatör för din brandskyddsdörr och kan på begäran också att utarbeta en komplett plan för dörrsystemet.

Branddörstängare För branddörrar & portar

Automatik för Branddörrar & Portar

Det finns många olika typer och modeller av DICTATORS automatiska dörrstängare för branddörrar, både för skjutportar och hängda dörrar. Vilken modell som är mest lämplig beror på dörrens vikt och dimensioner. Det finns automatiska dörrstängare för både trefas växelström och likström beroende på modell.

Dörrstängare för Branddörrar

DICTATORS produktlinje erbjuder  även dörrstängare för hängda branddörrar. De möjliggör automatisering av enkel- och dubbeldörrar enligt gällande normer.

Styrsystem för Automatiska Dörrstängare

DICTATOR erbjuder flera godkända alternativa styrsystem för att kontrollera och styra branddörrar. Vilken modell som behövs beror på vilka funktioner som krävs, vilken önskad komfort som efterfrågas och hur utrustningen ska monteras.

Semiautomatiska Dörrstängare för Branddörrar

De Semiautomatiska dörrstängarna för skjutdörrar är den ekonomiska varianten. Där dörren måste öppnas manuellt och stängs sedan automatiskt med en kontrollerad hastighet

Fjäderrullar & Hydrauliska Dämpare

Fjäderrullarna och dämparna för branddörrar kan eftermonteras på redan installerade dörrar eller kombineras med andra brandskydds komponenter för ett komplett system.

Säkerhets- & Manöverenheter

DICTATOR erbjuder ett stort antal säkerhets -och manöverenheter som ser till att branddörrarna fungerar korrekt och skyddar både människor och material.