Dörrstängare DICTAMAT 50 – Användningsområden

Lösningar för skjutdörrar på sjukhus

Dörrstängare DICTAMAT 50 - Användningsområden. Den fungerar mekaniskt, behöver ingen elektricitet och årliga, kostnadsintensiva inspektioner av elektrisk utrustning är inte nödvändiga. Porten är alltid klar för användning, även med hög aktiveringsfrekvens.

Rekommenderade produkter:

Alla komponenter är förmonterade i en kompakt, lättmonterad enhet på en monteringsplatta eller konsol

Typ DICTAMAT 50 BK: Användning för offentliga miljöer
Typ DICTAMAT 50 KP/KW: För områden med användare som är instruerade

  • För områden med instruerade användare, eftersom manuell störning i stängningsprocessen kan leda till att linan slaknar och det kan bli problem
  • Fjäderrullens draglina styrs direkt över remskivan på det radiella dämparen till dörren, dvs. kontrollen av stängningshastigheten sker direkt via draglinan på radialdämparen
  • Vid valet bör det noteras att det finns olika versioner av typ KP för höger- och vänster- stängande dörrar

Ljudisolerade maskiner:

Fler och fler maskiner är utrustade med ljudisolerade kapslingar för att minska ljudnivån. Åtkomst till maskinen sker vanligtvis genom skjutdörrar i höljet. För att maskinen ska fungera måste dörrarna alltid vara ordentligt stängda och en säkerhetskontakt aktiveras. DICTAMAT 50 stänger alltid dörrarna säkert och smidigt, med kontrollerad hastighet. Detta förhindrar också att dörren träffar dörrkontakten i stängt läge och skadar den.

Rekommenderade produkt: > DICTAMAT 50 KP/KW

Teknisk service & rådgivning:

Vi hjälper gärna till att ta farm den optimala lösningen för just ditt dörrproblem

> Kontakta oss

Dörrstängare DICTAMAT 50 – Användningsområden

DICTAMAT 50 på skjutdörr på sjukhus

Dörrstängare DICTAMAT 50 – Användningsområden

Monterad på skyddsbur till en maskin