Sjukhuset uppfyller nu nya krav tack vare den okomplicerade eftermonteringen av DICTATORS förreglings system

Förreglingssystem på skukhus MCL Hospital Harlingen. Hela operationssalen på andra våningen är nu utrustad med DICTATORS Interlock-system.

Infektioner förvärvade på sjukhus håller på att bli ett mycket viktigt ämne. Medisch Centrum Leeuwarden-MCL Harlingen, i norra Nederländerna, eftermonterade därför hela operationsavdelningen på andra våningen med två operationssalar och motsvarande omklädningsrum och förberedande rum, med ett DICTATORS förreglingssystem.

Detta säkerställer att dörrar till vissa områden endast kan öppnas i en viss ordning och när några andra dörrar är stängda - definierade av sjukhusets föreskrifter. Detta förhindrar spridning av bakterier. Den stora fördelen med DICTATORS system är att det inte kräver en centraenhetl med komplicerad programmering. Istället gör enkla DIP-omkopplare programmering väldigt enkel här.

I det här exemplet valde kunden ett decentraliserat system, eftersom det erbjuder ännu mer flexibilitet än det centrala systemet. Det kräver mindre ledningar och är också enklare att installera. Alla element i systemet (förutom låsanordningarna) är anslutna med kablar som har plugin-kontakter, vilket gör installationen mycket enkel. Fördelningslådorna installerades utom synhåll, ovanför undertaken.

De befintliga dörrarna låses med eftermonterade håll-magneter. De särskilda terminalerna valdes enligt kraven i respektive rum. I operationssalarna valde de en infälld montering för terminalerna. De är anslutna till de befintliga fotmanövrerade omkopplarna i operationssalen, så att öppningen kan göras antingen med en Piezo-typ på manöverterminalerna eller den fotmanövrerade omkopplaren i operationssalen.

Totalt installerades fem Interlock-system i operationsavdelningen. Planering, installation och driftsättning skedde i nära  samarbete med DICTATOR Productie i Emmeloord.

> Till produkten

> Kontakta oss

Förreglingssystem på sjukhus

Det mycket moderna Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) Hospital i Harlingen, Friesland (Nederländerna)

Förreglingssystem på sjukhus

Förreglingsterminaler mellan de två dörrarna till operationssalen. En dörr kan endast öppnas om alla andra dörrar i förreglingssystemet är stängda.

Förreglingssystem på sjukhus

Fördelningslådorna (här utan lock) ligger ovanför undertaket. Alla anslutningskablar är inkopplade med plugin-kontakter..