DICTATOR RM 2000 Brandvarnare inte längre tillgängligDICTATOR RM 2000 Brandvarnare inte längre tillgänglig på markanden

Alternativ för hold-open system med RM 2000 rökdetektorer

DICTATOR RM 2000 Brandvarnare finns inte längre tillgänglig på marknaden. Före deadlinen den 15 juli 2019 hade Novotron producerat så många RM 2000 som produktionsavdelningen kunde. Ett stort antal detektorer har installerats under de många år som RM 2000 har sålts. Behovet av ersättare har inneburit att våra lager nu är uttömda. Så vi måste nu säga adjö till RM 2000 för gott.

För nya hold-open-system har vi redan sålt RZ-24 med RM 4000 rökdetektorer mycket framgångsrikt sedan juli 2019.

Om en kund har ett befintligt hold-open-system från DICTATOR där det fortfarande finns installerade RM 2000 och en eller flera nu behöver bytas ut, finns det två alternativ:

Alternativ 1: Byte av RM 2000 mot en RM 3000+

Våra godkännanden Z-6.5-1903 och Z-6.5-1707 av RM 2000 omfattar också RM 3000 + (detta gäller inte för ännu äldre godkännande nr. Z-6.5-1335). Varje hold-open-system måste kontrolleras igen om RM 2000 ersätts med en RM 3000 + för att fortfarande uppfylla motsvarande föreskrifter i respektive land.

Betydande förändringar:

  • Den manuella frigöringsknappen måste placeras i rökvarnarnas matarledning, eftersom RM 3000+ inte återställs automatiskt.
  • Möjliga ändringar av ledningarna eller användningen av befintliga kablar på plats måste kontrolleras utifrån situationen på plats.

RM 3000+ kan integreras i den befintliga detekteringsslingan. Se vårt anslutningsschema. Du hittar den under följande länk: https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Anschlussbeispiele-RM2000RM3000.pdf

Handauslösetaster = knapp för manuell frigöring, Haftmagnet = elektromagnet

Alternativ 2: Installation av ett helt nytt hold-open-system RZ-24 med RM 4000 i enlighet med gällande föreskrifter

  • När hold-open-systemet byts ut mot det för tillfället godkända hold-open-systemet RZ-24, måste alla rökdetektorer bytas ut.
  • Den befintliga strömförsörjningsenheten utelämnas och ersätts av styrenheten RZ-24.
  • Se det aktuella allmänna typgodkännandet för att fastställa om den befintliga hold-open enheten (vanligtvis en magnet) kan fortsätta att användas.
  • Om hold-open enheten fortfarande kan användas: är den nu ansluten direkt till styrenheten.
  • Möjliga ändringar av ledningarna eller användningen av de befintliga kablarna på plats måste kontrolleras utifrån situationen på plats

>>>Om du har några frågor, hjälper våra tekniker er gärna