Dörrbroms löser problem på Knivsta Centrum för Idrott & Kultur.

Dörrbroms löser problem på Knivsta Centrum för Idrott & Kultur, tack vare DICTATORS dörrbromsar som nu hindrar att de tunga entrédörrarna slår upp för häftigt.

Problem med dörrar som plötsligt kan blåsa upp

Byggnaden är ett mästerstycke i design och är ett s.k. passivhus som använder energin inne i byggnaden för uppvärmning och ventilation. Huset har en yta på ca. 15 000 m² och är helt byggt i trä.  En byggnad som denna har en hel del speciella behov, inklusive öppnande och stängande av många stora dörrar. Under byggstadiet blev det känt att det kunde bli problem med stora dörrar som plötsligt blåste upp. Detta kunde skada inte bara dörren utan även beslag och fasad och ännu värre, människor.

Hur lösa problemet?

Lösningen var att hitta en produkt som var stark nog att dämpa dörrar upp till 200 kg och att stoppa dem i öppet läge.  Den enda pålitliga produkten på marknaden var DICTATORS hydrauliska dörrbroms. En mycket robust produkt som är lätt att installera och som hydrauliskt saktar ned dörrens öppningshastighet.

Lösningen!

Företaget Build Well Scandinavia AB som är leverantör av alla fönster och dörrar i byggnaden kontaktade DICTATOR i oktober 2019 och bad om råd om hur man kunde lösa de problem som de hade med dörrarna. Det tog inte lång tid för Build Well innan de insåg att DICTATORS dörrbroms var rätt produkt för att lösa problemen.

Med 32 stycken aluminium och trädörrar mellan 75–200 kg var det verkligen ett utmanande projekt eftersom de flesta dörrarna var olika med olika vikter, material och önskad öppningsvinkel.

Detta innebar att alla dörrar var tvungna att beräknas separat men det var inga problem för DICTATOR att lösa!

> Kontakta oss här

Knivsta Centrum för Idrott och Kultur, CIK.

Dörrbroms monterad på aluminiumdörr

Dörrbroms monterad på dörr med dörrstängare